Anlegg Øst Entreprenør AS har base på Lillehammer og Oslo og driver entreprenørvirksomhet innen mange ulike tjenesteområder i hele landet.
Anleggs- og entreprenørselskapene Gjermundshaug Anlegg AS og Anlegg Øst Entreprenør AS utgjør kjernevirksomheten i Gjermundshaug Gruppen.

Selskapet har med dyktige fagfolk og en moderne maskinpark levert prosjekter og anlegg i en årrekke. Firmaet driver med entreprisevirksomhet innen:

  • Vei - og jernbanebygging
  • Store masseforflytningsjobber
  • Grunnarbeider bygg
  • Vann/avløp
  • Miljøsanering
  • Rivingsarbeider

Geografisk arbeidsområde er hele landet, der hovedkontoret er i Lillehammer, med avdelingskontor i Oslo og lager i Øyer.

AUTORISASJONER OG GODKJENNINGER
Godkjent for ansvarsrett Tiltaksklasse 3 av Direktoratet for byggkvalitet
Godkjent som lærebedrift
Sertifisert sveiser PE-ledninger, samt 8 ADK-sertifiserte for VA arbeider
Godkjent for sertifisering av anleggsmaskiner, løfteredskaper og trucker
Godkjenning i StartBank Leverandørregister
Godkjent leverandør i TransQ
Godkjent leverandør i Achilles JQS
Godkjent leverandør i Sellihca