Gjermundshaug Anlegg AS har base i Alvdal og Elverum og driver entreprenørvirksomhet innen mange ulike tjenesteområder, samt vakt og fagrelaterte tjenester til jernbanevirksomhet.
Anleggs- og entreprenørselskapene Gjermundshaug Anlegg AS og Anlegg Øst Entreprenør AS utgjør kjernevirksomheten i Gjermundshaug Gruppen.

Selskapet har med dyktige fagfolk og en moderne maskinpark levert prosjekter og anlegg siden 1949. Firmaet driver med entreprisevirksomhet innen:

 • Vei - og jerbanebygging
 • Grunnarbeider bygg
 • Vann/avløp
 • Vakt- og fagrelaterte tjenester til jernbane
 • Skinnesveising
 • Geometrimåling av spor
 • Miljøsanering
 • Rivingsarbeider

Geografisk arbeidsområde er hele landet, der hovedkontoret er lokalisert i Alvdal med avd. kontor på Elverum.

AUTORISASJONER OG GODKJENNINGER

 • Godkjent for ansvarsrett Tiltaksklasse 3 av Statens Byggtekniske Etat
 • Godkjent som lærebedrift
 • Sertifisert sveiser PE-ledninger, samt 8 ADK-sertifiserte for VA arbeider
 • Godkjent for sertifisering av anleggsmaskiner, løfteredskaper og trucker
 • Godkjenning i StartBank Leverandørregister
 • Godkjent leverandør i TransQ
 • Godkjent leverandør i Achilles JQS
 • Godkjent leverandør i Sellihca