Gjermundshaug Bane driver entreprenørvirksomhet på jernbane og sporveier over hele landet. Selskapet leverer også vakt og fagrelaterte tjenester til jernbanevirksomheter, jernbaneentreprenører og sporveiene. I tillegg leverer selskapet bygge- og prosjektledelse til jernbaneprosjekter.

Selskapet ble etablert i 2017 og administreres fra Gjermundshaug Gruppens hovedkontor i Alvdal.

Daglig leder Magne Trønnes har lang erfaring med sikkerhets- og fagfunksjoner og ledelse i jernbanebransjen.

Gjermundshaug Bane AS leverer tjenester som:

  • Bygging og rehabilitering av jernbane og sporveier
  • Vakttjenester
  • Skinnesveising
  • Geometrimåling av spor
  • Bygge og prosjektledelse
  • Sportilgang
  • Fagansvar spor
  • Sikker jobb analyse (SJA)