Innlandet Elektro har spesialisert seg på gatelys og prosjektering og bygging av elektriske anlegg på større anlegg, og veianlegg spesielt.

Selskapet har sitt utspring på Lena på Toten, og Gjermundshaug Gruppen har en 40% eierandel i selskapet. Innlandet Elektro administreres nå fra Gjermundshaugs hovedkontor i Alvdal, og har definert markedsområdet til hele det sentrale Østlandet.