Historier fra ansatte i Gjermundshaug Gruppen

Som nyutdannet ingeniør startet Lisbeth Kåshagen i Anlegg Øst Entreprenør i september, med spesielt ansvar for HMS og Kvalitet. Det har vært et lykkelig valg.

Som stikningsingeniør er Kaja Marie Helmen Holden mye ute med oppmåling og oppfølging av prosjektene underveis.

Mye av Jørgen Sandvolls jobb som stikningsingeniør i Gjermundshaug Gruppen handler om oppmåling ute i terrenget.

Gjermundshaug Gruppen tar lærlingene på alvor, og både Gjermundshaug Anlegg og Anlegg Øst Entreprenør legger store ressurser i å være gode lærebedrifter. Det verdsettes av lærlingene.

Ole Anders Valråmoen (29) skulle egentlig bare hjelpe Gjermundshaug Anlegg med noen dagers dumperkjøring. Nå har han vært snart fire år i selskapet, og kan ikke tenke seg noe annet.

Martin Grøtting og Alexander Skaret Røsten er begge ferske fagarbeidere i anleggsmaskinførerfaget etter å ha gått læretida i Gjermundshaug Anlegg AS. – En veldig bra lærebedrift er deres samstemte konklusjon.

Styrket satsing på lærlinger og utdanning av nye medarbeidere gjennom aktiv bruk av lærlingeordningen er en viktig del av strategien for Gjermundshaug Gruppen.