Historier fra ansatte i Gjermundshaug Gruppen

Som stikningsingeniør er Kaja Marie Helmen Holden mye ute med oppmåling og oppfølging av prosjektene underveis.

Mye av Jørgen Sandvolls jobb som stikningsingeniør i Gjermundshaug Gruppen handler om oppmåling ute i terrenget.

Gjermundshaug Gruppen tar lærlingene på alvor, og både Gjermundshaug Anlegg og Anlegg Øst Entreprenør legger store ressurser i å være gode lærebedrifter. Det verdsettes av lærlingene.

Ole Anders Valråmoen (29) skulle egentlig bare hjelpe Gjermundshaug Anlegg med noen dagers dumperkjøring. Nå har han vært snart fire år i selskapet, og kan ikke tenke seg noe annet.

Martin Grøtting og Alexander Skaret Røsten er begge ferske fagarbeidere i anleggsmaskinførerfaget etter å ha gått læretida i Gjermundshaug Anlegg AS. – En veldig bra lærebedrift er deres samstemte konklusjon.

Styrket satsing på lærlinger og utdanning av nye medarbeidere gjennom aktiv bruk av lærlingeordningen er en viktig del av strategien for Gjermundshaug Gruppen.