Historier fra ansatte i Gjermundshaug Gruppen

Kjetil Mathisen er grunnarbeider og maskinfører hos Anlegg Øst Entreprenør, og han trives helt utmerket med å jobbe i grunnen.

– Om helsa holder kan jeg bli her i 20 år til, gliser Frode Kalbakk. Han kan se tilbake på 20 år i Gjermundshaug-systemet, og ville ikke vært det foruten.

Håvard Thoresen er en av veteranene i Gjermundshaug Gruppen. Han har vært innom de fleste oppgaver for selskapet ute i felten og koser seg med å få prosjektene til å flyte og sørge for at folk jobber godt sammen.

Maskinfører Inge-Vidar Brustuen mener han er arvelig belastet og at det måtte bli maskinfører av han.

Sivilingeniør Ole Simon Tveiten er godt i gang med sine 12 måneder som trainee hos Anlegg Øst Entreprenør på Lillehammer. Han stortrives og håper «treningen» kan munne ut i en fast jobb etterpå.

Som nyutdannet ingeniør startet Lisbeth Kåshagen i Anlegg Øst Entreprenør i september, med spesielt ansvar for HMS og Kvalitet. Det har vært et lykkelig valg.

Som stikningsingeniør er Kaja Marie Helmen Holden mye ute med oppmåling og oppfølging av prosjektene underveis.

Mye av Jørgen Sandvolls jobb som stikningsingeniør i Gjermundshaug Gruppen handler om oppmåling ute i terrenget.

Gjermundshaug Gruppen tar lærlingene på alvor, og både Gjermundshaug Anlegg og Anlegg Øst Entreprenør legger store ressurser i å være gode lærebedrifter. Det verdsettes av lærlingene.

Ole Anders Valråmoen (29) skulle egentlig bare hjelpe Gjermundshaug Anlegg med noen dagers dumperkjøring. Nå har han vært snart fire år i selskapet, og kan ikke tenke seg noe annet.

Martin Grøtting og Alexander Skaret Røsten er begge ferske fagarbeidere i anleggsmaskinførerfaget etter å ha gått læretida i Gjermundshaug Anlegg AS. – En veldig bra lærebedrift er deres samstemte konklusjon.

Styrket satsing på lærlinger og utdanning av nye medarbeidere gjennom aktiv bruk av lærlingeordningen er en viktig del av strategien for Gjermundshaug Gruppen.