Gjermundshaug Gruppen går inn i 2017 godt rigget for videre vekst og klar til å kunne ta del i de store utbyggingsprosjeketene innen vei, bane og annen infrastruktur som det er ventet vil komme i gang for fullt i siste halvdel av neste år.


– Det skjer mye, og vi er i rute, oppsummerer konsernsjef Ole Gjermundshaug i Gjermundshaug Gruppen når 2016 går mot slutten. Han utdyper: – Vi har den veksten vi har tenkt i entreprenørselskapene. 2016 ser gjennomgående ut til å bli et bra år for oss, sjøl om omsetningen ikke når helt opp til det nivået vi hadde budsjettert med.

HARDE BUD

– Det er markedet som gjør det. Det er harde bud for tida, og det vil ikke endre seg med det første. – Det er hva en får ut av dagen som bestemmer hvordan resultatet blir til slutt, sier Gjermundshaug. Han tror markedet vil åpne seg opp mange steder i Norges mot slutten av neste år, og Gjermundshaug Gruppen står godt rustet til å bli med på turen.

HAMAR OG MJØSREGIONEN

Ole Gjermundshaug sier det sikter seg inn mot å ta posisjoner i de store vei- og baneutbyggingene de vet vil komme på det sentrale Østlandet. – Samtidig skjer det mye rundt bygging av annen infrastruktur for næringsliv og bosetting i Hamar-området og Mjøsregionen. – Vi begynner å se effekten av nye E6 langs Mjøsa videre oppover, sier Gjermundshaug.

GMM FOR NORGE

Både Gjermundshaug Anlegg og Anlegg Øst Entreprenør konsentrerer sin virksomhet om det sentrale Østlandet, med Gudbrandsdalen og Østerdalen. For det nyetablerte masseforflytningsselskapet GMM, som opererer med store maskiner beregnet for de aller største jobbene, definerer Ole Gjermunshaug markedet som nasjonalt.

TÅLELIG FORNØYD

– Nå handler det først og fremst om å komme seg gjennom vinteren, og vi er tålelig fornøyd med ordrereservene på entreprenørdelen, sjøl om det ikke gikk helt som tenkt i og med at Vegvesenet må ut med anbud på nytt på avtalen om veivedlikehold i Hedmark nord. – Vi er også i gang med noe forberedende arbeid før storprosjektene rulles ut på veien mellom Hamar og Elverum, og her kommer det nok mer i løpet av vinteren, tror Ole Gjermundshaug.

 

DE FLESTE MÅLENE ER NÅDD I ÅR

2016 er snart historie og det har vært et travelt år for alle i Gjermundshaug Gruppen. Vi teller nå pr. desember 154 ansatte og må si oss fornøyd med å nå de fleste målene vi satte for året.

Det er for meg inspirerende å se hva vi alle er delaktig i og bidrar med i hverdagen og at det settes varige spor etter oss innen veg, jernbane, elektro og IT.

Vi er, og vil fortsatt være, i et krevende marked fremover i alle virksomhetsområdene. Det er derfor viktig at vi fortsetter å være innovative og nytenkende for å kunne henge med. Dette krever innsats og stå-på-vilje hver eneste dag fra oss alle.

GMM, som er etablert i år, vil fra årsskiftet stå rustet til å ta del i de større prosjektene som startes opp i 2017. Anskaffet utstyr skal være levert fra Pon og Volvo ved årsskiftet. Ansettelse av flere dyktige førere og ledere er godt i gang, og mange prosjekter vil komme i løpet av neste år.

Ordrereservene gjennom vinteren for anleggsvirksomheten må vi si oss fornøyd med, forholdene tatt i betraktning. Det er artig at vår fjernstyringsteknologi er blitt lagt merke til i utlandet, og at vi nå er i gang på Jægerspris skytefelt i Danmark der det graves for nye installasjoner. I tillegg så utvikler vi teknologien, og er nå i gang med oppbygning av en ny Volvo A30 dumper som skal ut i jobb på nyåret.

God kultur og trivsel på jobb gjenspeiler hverdagen. Dette ser vi godt med tanke på HMS hvor vi for 2016 pr. dato ser ut til å ha kun et tilfelle av jobbrelatert skade (klemskade finger), og det er meget bra. Fortsett å ha fokus på HMS i hverdagen – slik gjør vi hverandre god og eliminerer risiko og skade.

Jeg takker for innsatsen og ønsker alle ansatte, samarbeidspartnere og kunder en riktig god jul.

Ole Gjermundshaug
Konsernsjef i Gjermundshaug Gruppen

e-max.it: your social media marketing partner