Jernbaneselskapet Team1435, som er deleid av Gjermundshaug Gruppen, ser tilbake på et aktivt og godt 2016 – og har godt håp om å ta nye steg i året som kommer.

– Det har vært stor aktivitet fra mars/april, slik det pleier å være, og vi har hatt de samme viktige kundene som tidligere, forteller daglig leder og gründer Geir Fauskrud. Til det siste nevner han det store tyske jernbaneselskapet Leonhard Weiss, som gjør mye arbeid langs norske skinneganger, med Team 1435 som samarbeidspartner og underleverandør. Han nevner Oslo Sporveier, han nevner Mesta. Og selvsagt også selskapene i eget konsern – Anlegg Øst Entreprenør og Gjermundshaug Anlegg.

FULL GASS UT DESEMBER

– Nå er det full trøkk ut desember, med alt vi har av egne folk, pluss tre-fire innleide medarbeidere, fortsetter Fauskrud. – Resultatet for 2016 ser ut til å bli helt OK. Vi har ikke tallene helt klare ennå, naturlig nok, men dekningsbidraget ser greit ut, og i nærheten av budsjett.

NYE MEDARBEIDERE

Fauskrud er ellers svært tilfreds med å ha fått Anne Kari Martinsen med på Team 1435-laget på den administrative sida, som prosjektkoordinator og til andre administrative oppgaver. – Ved siste opptelling hadde vi 27 kunder, så det sier seg sjøl at det er en god del å samkjøre og holde orden på. – Mange av kundene er små, men de er viktige for oss alle sammen for å ha følingen med markedet, understreker Fauskrud.

VIKTIGE PENSJONISTER

Team 1435 teller akkurat nå ti ansatte, men det kommer straks flere – Sindre Haukli fra Soknedal starter som banemontør fra årsskiftet. – Så har vi tre andre interessante nye potensielle tilskudd til staben, to har fått jobbtilbud og takket ja muntlig, sier Fauskrud og forteller videre at Gjermundshaug Gruppens HR-sjef Ole Arne Sandli har vært til god hjelp i disse prosessene. Han fremhever også betydningen av å ha med seg to pensjonerte  jernbanefolk som jobber deltid i sommerhalvåret.

LEDIG KAPASITET

Nattesøvnen ryker ikke for Geir Fauskrud selv om han kan fortelle at det akkurat nå ikke er så kolossalt mye i ordreboka for 2017. Det er normalt på denne tida, akkurat slik det pleier å være. – Vi har jobber på plass for både Leonhard Weiss, Mesta og Oslo Sporveier. Vi skal i gang med noen kulverter sammen med Anlegg Øst, samtidig skal beredskapsterminalen på Steinkjer ferdigstilles og vi har flere mindre jobber andre steder. – Vi vet jo av erfaring at det er nå anbudene kommer – noe i desember, enda mer i januar og februar.

FAGLIG ADMINISTRATIV UTFORDRING

– De viktige kundene våre er trofaste, og det vi ikke klarer å levere sjøl, videreformidler vi til andre pålitelige aktører, sier Fauskrud og avslutter med et lite hjertesukk: – Det som er en utfordring for oss – og som vi må ta tak i og få gjort noe med er å styrke oss på det faglig administrative området. Der blir jeg litt ensom, og det er ikke så lett å skaffe folk, sier Fauskrud – og håper på kjærkommen hjelp fra sønnen når han er ferdig med utdannelsen.

e-max.it: your social media marketing partner