Gjennom godt styrte og planlagte prosesser fornyes og forbedres maskinparken i Gjermundshaug Gruppens selskaper kontinuerlig. Drifts- og serviceavtaler med leverandørene gir dessuten sikkerhet og forutsigbarhet – både med tanke på kostnader og driftssikkerhet.

– Vi har en relativt ny maskinpark nå, og den oppgraderes løpende forteller, Knut Aaeng, som er ansvarlig for alt av maskiner og utstyr hos Gjermundshaug Anlegg og delvis GMM.

DROPPET EGET VERKSTED

Tidligere hadde Gjermundshaug alt av service og vedlikehold på maskiner og biler i eget hus, med eget verksted og egne servicefolk, alt organisert i et datterselskap. Nå er det fullserviceavtaler med leverandørene på alt av lastebiler og maskiner som gjelder. – Vi startet med serviceavtaler fra 2011, og nå fra 2016 har vi slike avtaler med leverandørene på hele maskinparken, sier Knut Aaeng. Det betyr også at hovedtyngden av vedlikehold og reparasjoner gjøres ute på anleggene, noe som selvsagt også betyr mindre frakt og «ståtid» på maskinene. – Selvsagt tas maskiner inn for reparasjon om det er nødvendig, men mye mer gjøres på stedet.

FORUTSIGBARHET

Knut Aaeng er ikke i tvil om at denne måten å tenke drift og vedlikehold av maskinparken på, er til det beste for selskapene i Gjermundshaug Gruppen. – Vi flytter hele ansvaret for reparasjoner og service over på leverandøren, og betaler en sum for det. Vi er naturligvis fortsatt inne i bildet når det gjelder driften av maskinparken, men i langt mindre grad enn før. – Men framfor alt gir det oss forutsigbarhet. Nå vet vi nøyaktig hva en maskin – enten det er en gravemaskin, lastebil, dumper eller bulldoser koster oss i alle de fem-seks årene avtalen varer, fortsetter Aaeng. Også annenhåndsverdien på maskinene blir høyere med slike avtaler.

ARBEIDSMILJØ

Aaeng påpeker videre betydningen det har for de ansatte med en moderne og oppdatert maskinpark. – Dette er arbeidsplassen til våre ansatte. Komfort og funksjonalitet er viktig for arbeidsmiljøet. Den filosofien preger både Gjermundshaug Anlegg, Anlegg Øst Entreprenør og ikke minst nystartede GMM, som vil ta ut rundt 15 nye og store gravemaskiner, dumpere og bulldosere i 2016 for å være fullt operative i stor skala fra 2017.

e-max.it: your social media marketing partner