Gjermundshaug Anlegg har i slutten av mars signert to store kontrakter med Statens vegvesen for området Hedmark nord.

Hver kontrakt har en øvre ramme på 50 millioner, og gjelder for ett år, med opsjon på ytterligere ett år. Den ene omhandler vedlikehold, den andre nyinvesteringer. Det betyr at begge avtalene kan gi arbeid for inntil 200 millioner kroner de neste to årene.

Gledelig

-Kontraktene betyr mye for oss, forteller daglig leder Ståle Øvergård i Gjermundshaug Anlegg. -Foreløpig er det noe uavklart hvor store disse kontraktene blir. Det er litt fleksibilitet i kontaktene, men mye blir avklart de nærmeste ukene sammen med Statens Vegvesen, fortsetter Øvergård.

Gang- og sykkelvei

Den planlagte gang- og sykkelveien langs Fv. 29 fra Steimokrysset til Gjelten bru er ett av prosjektene som ligger inne i kontrakten som handler om nyinvesteringer. -Vi har hatt samhandlingsmøter med Vegvesenet, og får oversendt grunnlaget for prosjektering rett etter påske, forteller daglig leder Ståle Øvergård i Gjermundshaug Anlegg. -Jeg anslår at vi vil være i gang med arbeidene en gang mellom 1. mai og 1. juni, anslår Øvergård.

 

e-max.it: your social media marketing partner