Gjermundshaug Gruppen er gjennom grupperingen Strabag/Acciona én av tre finalister i konkurransen om OPS-prosjektet rv. 3/rv. 25 Løten–Elverum.

 

Sju ulike grupperinger meldte sin interesse for jobben med å bygge ny 2/3-felts hovedvei og 15 km firefelts motorvei på Rv. 3 og Rv. 25 fra Ommangsvollen til Grundset.

OPS-kontrakten antas å ha en verdi på cirka 4 milliarder kroner, og er den første kontrakten med offentlig-privat samarbeid som vegvesenet inngår på 13 år, og den største enkeltkontrakten Statens vegvesen forventer å inngå i 2018.

Prosjektformen er OPS (offentlig-privat samarbeid) som innebærer at Vegvesenet inngår kontrakt med et selskap som skal finansiere, bygge og drifte strekningen i 20 år.

Tre finalister

Mandag offentliggjorde Statens vegvesen at de har plukket ut tre av de sju grupperingene til en finalerunde om storkontraktene. «Finaleheatet» består av Skanska Norge, Strabag/Acciona og Veidekke/Sundt, og avgjørelsen er ventet i oktober.

Internasjonalt selskap

Gjermundshaug Gruppen er med i finalen som en del av grupperingen Consortium Strabag/Acciona. Grupperingen består videre av svenske Strabag AG og spanske Acciona Consesiones SL som står som eiere i tillegg til spanske Acciona Construccion SA, Acciona Nouvelle Autoroute 30 Inc og Acciona SA, ÅF Enqineerinq AS, Lemminkäinen AS og PEAB Norge AS.

Finansielle muskler

– Vi har hatt syv sterke grupperinger med i vurderingen. Vi skal nå konsentrere oss om dialog og forhandlinger med de tre vi har vurdert som sterkest, sier avdelingsdirektør Bettina Sandvin i Vegdirektoratet. Hun sier at disse grupperingene utgjør en spennende blanding av norske og internasjonale selskap. Finalistene er valgt blant annet på grunnlag av erfaring, økonomisk soliditet og historikk på helse, miljø og sikkerhet. Finansielle muskler er viktig i et OPS-prosjekt der kontraktsverdien antas å ligge rundt 4 milliarder kroner. Dette skal OPS-selskapet finansiere i byggeperioden.

Forhandlinger

– I månedene fremover skal vi diskutere løsninger med de tre selskapsgrupperingene før vi tar et endelig valg om samarbeidspartner, fortsetter Sandvin, og legger til:

– En prosess med forhandlinger gir entreprenørene muligheter for å spille inn løsningsforslag underveis. Vi skal få et prosjekt med gode tekniske løsninger og optimal framdrift, fremholder Bettina Sandvin.

Kilde: Alvdalmiv.no

e-max.it: your social media marketing partner