Anlegg Øst Entreprenør AS styrker seg i lokalmarkedet - kjøper 75 % av aksjene i S & B Stenersen AS.

Gjermundshaug Gruppens datterselskap Anlegg Øst Entreprenør AS har inngått avtale om kjøp av 75 % av aksjene i S & B Stenersen AS. 

- Vi er svært tilfreds med at vi ved denne transaksjonen får et større grep om lokalmarkedet og ser fram til at selskapene i samarbeid kan utnytte sine felles ressurser til fordel for byggherrer, sier daglig leder i Anlegg Øst Entreprenør AS Trond Musdalslien. Videre gleder Musdalslien seg over at de ansatte i begge selskaper nå får ta del i et større og mer kompletterende kompetansemiljø. Musdalslien, som skal overta som daglig leder i S & B Stenersen AS, sier at han gleder seg til å ta fatt på oppgaven med å lede selskapet og at han i lang tid har ansett arbeidsstokken i selskapet til å være svært kompetent.

AnleggOstSBStenersen0617 

Fra venstre: Sigurd Jr Stenersen, Bjørn Stenersen, Trond Musdalslien, Kristian Hattestad og Anders Kvisberg.

Anlegg Øst Entreprenør AS har base på Lillehammer og er en maskinentreprenør innen blant annet veier, jernbane, grunnarbeider bygg, vann & avløp og riving. Omsetningen i 2016 var 127 mill kroner. Selskapet som opererer i Hedmark, Oppland og nordre Akershus er eid med 51 % av Gjermundshaug Gruppen og resten av daglig leder Trond Musdalslien.

FORTSATT LOKALT EIERSKAP

- Vi er også tilfreds med transaksjonen som sikrer bedriften et fortsatt lokalt eierskap og sikre arbeidsplasser for de ansatte, sier styreleder og tidligere majoritetseier Bjørn Stenersen i S & B Stenersen AS. Videre sier Stenersen at han er glad for at selskapet nå kommer inn i et større miljø med gode systemer tilrettelagt for effektiv drift.

S & B Stenersen AS er et maskinentreprenørfirma som ble etablert i 1985. Selskapet teller i dag ca 60 ansatte og forventer å omsette for ca 140 mill kroner i 2017. Selskapet har kontorer i Øyer og har en stor andel av omsetningen i lokalmarkedet. S & B Stenersen AS utfører alt innen graving, veibygging, vann & avløp, tomtefelter, transport, riving, anleggsgartner og mindre betongarbeider.

VI STYRKER GRUPPENS SAMLEDE GJENNOMFØRINGSEVNE INNEN KJERNEVIRKSOMHET

- Det er viktig at vi styrker Gruppens samlede gjennomføringsevne i et lokalt marked i vekst uttaler konsernsjef i Gjermundshaug Gruppen, Ole Gjermundshaug. Han ser videre fram til at Gruppen styrker sitt lokale feste i Lillehammer og Gudbrandsdalen. 

Gjermundshaug Gruppen har sine røtter tilbake til 1949, og består av flere selskaper innen hovedsakelig entreprenør- og anlegg. Gjermundshaug Gruppen har sin base i Alvdal og består også av selskaper innen trådløs infrastruktur, fjernstyring av anleggsmaskiner, rydding av eksplosiver og eiendomsutvikling. Etter oppkjøpet av S & B Stenersen AS vil Gjermundshaug Gruppen ha over 200 ansatte og en forventet omsetning i 2017 på mer enn 600 mill kroner.

Avtalen som også innebærer en rett om overdragelse av resterende 25 % av aksjene ble signert torsdag formiddag. Endelig gjennomføring av transaksjonen betinger en verifisert due diligence og samtykke fra Konkurransetilsynet.

FOR MER INFORMASJON, KONTAKT:

• Konsernsjef og eier i Gjermundshaug Gruppen Ole Gjermundshaug – tlf.: 907 46 392
• Daglig leder Trond Musdalslien, Anlegg Øst Entreprenør AS – tlf.: 970 54 515

e-max.it: your social media marketing partner