Gjermundshaug Anleggs fjernstyrt-veteran Kevin Trøan har eksotisk publikum rett ved bua si på Hjerkinn. Der rusler moskusflokkene rundt hushjørnene og ser til at alt går rett for seg.

– Vi ser dem stort sett hver dag, ja, forteller Kevin Trøan og kollegene Ronny Skogli og Arild Grimsgård, som nå er i gang med et nytt prosjekt for Forsvaret i forbindelse med tilbakeføringen av det tidligere skytefeltet i området. Moskusene og Gjermundshaug-mannskapene og –maskinene opererer fint side om side i det gamle skytefeltet, selv om de store dyra i blant kan komme brått på, og det kan være å ikke havne i en løpsduell med dem – ettersom moskusens toppfart anslås til 60 km/t. Da kan selv fotrappe Gjermundshaug-ansatte komme til kort.

VETERAN BAK SPAKENE

Kevin Trøan (22) er sin unge alder til tross en av veteranene i Gjermundshaug Anlegg som operatør av fjernstyrte anleggsmaskiner. – Det begynte da jeg startet i Gjermundshaug som lærling for fem år siden, forteller Kevin, der han står utenfor bilen som er selve operasjonssentralen høyt oppe på en åskam med flott utsyn over viddene som var det tidligere skytefeltet på Hjerkinn. Og langt der nede står gravemaskinen han sitter i operasjonsrommet og fjernstyrer. – Vi må ha fri sikt til maskinen, og en sikkerhetsavstand på minst 1 000 meter, forteller Kevin.

DYBDESYNET BORTE

Det har handlet mye om fjernstyrte maskiner for unge Trøan. Både på Hjerkinn, Gardermoen og i Danmark. – Det har blitt slik, og jeg trives godt med det, forteller maskinføreren. – Det er ikke så stor forskjell på å sitte i gravemaskinen og i kontrollrommet, men litt annerledes er det jo. Blant annet mister en litt av dybdesynet når maskinen fjernstyres via skjermen, men det blir en vanesak det også.

ÅTTE ÅR PÅ HJERKINN

Det var på Hjerkinn hele det fjernstyrte eventyret startet for Gjermundshaug Anlegg, helt tilbake i 2009. Mange av selskapene i Gjermundshaug Gruppen har vært med på det unike pionerarbeidet med utvikling av fjernstyrte gravemaskiner og dumpere gjennom de store oppdragene for Forsvaret med å tilbakefør de nedlagte skytefeltene til naturen. Alt under kyndig ledelse av selskapets «Petter Smart» - Håvard Tronsmoen, som har vært helt sentral i prosessen. Det pågående prosjektet nå handler om å fjerne en nesten fire kilometer lang anleggsvei som ble bygd i forbindelse med tilbakeføringen av selve skytefeltet Haukberget, samt flere andre midlertidige anleggsveier i området. Både fjernstyrte gravemaskiner og dumpere er med i operasjonen, som ifølge Kevin Trøan skal være avsluttet senest i oktober.

Moskus0717 

PUBLIKUM: Kevin Trøan har daglig selskap av moskus når det arbeider med fjernstyrte maskiner på Hjerkinn. Foto: Ivar Thoresen

Fullkontroll0717

FULL KONTROLL: Fra sjåførstolen i kontrollrommet har Kevin Trøan full kontroll over den fjernstyrte gravemaskinen, som befinner seg minst én kilometer unna. Trenger han visuell kontakt, kan han gløtte ut vinduet ved siden av skjermen. Foto: Ivar Thoresen

BarskeForhold0717

BARSKE FORHOLD: Selv midt på sommeren kan Hjerkinn by på alle årstider, og det får Ronny Skogli (fra venstre), Kevin Trøan og Arild Grimsgård kjenne på. Foto: Ivar Thoresen

e-max.it: your social media marketing partner