Gjermundshaug Anlegg har nettopp sluttført sin del av jobben i forbindelse med det som er blitt flotte Fjuk oppvekstsenter og Blaker bo- og omsorgssenter.


– Det er blitt utrolig fint, konstaterer Gjermundshaugs anleggsleder Åge Olav Storsveen, som har jobbet mer eller mindre kontinuerlig med prosjektet på Romerike i rundt to år.

STOR JOBB

Gjermundshaug Anlegg har hatt entreprisen på opparbeidelse av tomt, veier, vann og avløp til både den nye barnehagen som er knyttet sammen med den eksisterende skolen til Fjuk oppvekstsenter, og til Blaker bo- og omsorgssenter – hvor også gammelt og nytt er smeltet sammen til et moderne og helhetliganlegg. Inkludert i entreprisen har også ligget opparbeidelse og istandsetting av utearealene etter at byggingen var ferdig. – Det er artig med slike jobber der vi er med fra begynnelse til slutt, synes Åge Olav Storsveen.– På det meste, rundt ett års tid, var vi 12 mann her. Det måtte til, for det var mye jobb. Blant annet kjørte vi ut 36 000 kubikkmeter leire fra området her.

NYTT BOLIGFELT

Nå har Storsveen flyttet seg lenger nordover på Romerike, til Ramstadåsen i Nannestad. Der hadde Gjermundshaug Anlegg for to år siden jobben med å etablere all relevant infrastruktur knyttet til vei, vann, avløp og kabelgrøfter for etboligfelt med 45 tomter. Nå er det feltet allerede fylt opp, og Gjermundshaug-folka er i gang med å opparbeide trinn 2 av boligfeltet på samme måte som det første. – Dette er et populært område, forteller Åge Olav Storsveen, og regner fort med at han blir værende på Romerike ei god stund ennå – slik Gjermundshaug Anlegg har vært sammenhengende i over ti år.

Oppvekstsenter0717 

OPPVEKSTSENTER: Åge Olav Storsveen har vært med hele veien – fra utgraving og tilrettelegging av tomta til ferdigstillelsen av uteområdet for den nye, flotte barnehagen i Fjuk oppvekstsenter på Blaker. Foto: Ivar Thoresen

Sansehage0717

SANSEHAGE: Ved Blaker bo- og omsorgssenter har Gjermundshaug Anlegg også anlagt små sansehager. Foto: Ivar Thoresen

Uteanlegg0717

UTEANLEGG: Universelt utformet uteanlegg, med grønne plener, beplantning og asfalterte gangstier som også er godt tilrettelagt for funksjonshemmede har Gjermundshaug Anlegg stått for ved Blaker bo- og omsorgssenter. Anleggsleder Åge Olav Storsveen er fornøyd med resultatet. Foto: Ivar Thoresen

Ramstadsen0717 FULLT: Trinn 1 av boligområdet på Ramstadåsen i Nannestad er fylt opp, Åge Olav Storsveen og Gjermundshaug Anlegg er nå i gang med å opparbeide infrastrukt til byggetrinn 2. Foto: Ivar Thoresen
e-max.it: your social media marketing partner