Vinteren var ikke av de travleste for Anlegg Øst Entreprenør. Det tegner til gjengjeld høsten til å bli.

– Vi har hatt en vinter hvor vi ikke har strekt oss, konstaterer daglig leder Trond Musdalslien. – Vi har hatt alle i jobb og unngått permitteringer, men kunne gjerne hatt en jobb til. Vi regnet på mange jobber, men det ble stang ut to-tre ganger hvor vi var nær å få napp – uten at det gjør all verden, for prisene var dårlige, presiserer han.

KOM MED SNØSMELTINGA

Nå har snøen smeltet for lengst, vinteren har reist og jobbene har kommet inn. Som for eksempel med den nye rasteplassen langs E6 ved Krekke i Fåvang, der arbeidet pågår for fullt og alt skal være klart til åpning i løpet av høsten. Som på Kvam, med en jernbanekrysning. Som langs Mjøsa, der arbeidet med den siste av tre kulverter for Bane NOR er i avslutningsfasen ved Espa. Og som i Brumunddal, der det tredje store prosjektet med flomsikring og etablering av en promenade langs Brumundda gjennom sentrum er i sluttfasen.

INTERNASJONALT SAMARBEID

Den trolig mest spennende jobben som Anlegg Øst Entreprenør er innstilt på akkurat nå er Fåberg transformatorstasjon – som underentreprenør i en totalentreprise sammen med H & HMV fra Irland. – Dette er et komplisert prosjekt, hvor vi er største underentreprenør, forteller Trond Musdalslien og opplyser at kontakten med det irske selskapet ble opprettet gjennom konsulentselskapet Structor. I tillegg er Anlegg Øst Entreprenør en av fire tilbydere i forhandlinger om en høst- og vinterjobb på Lørenskog stasjon.

LITT BAK BUDSJETT

– Vi ligger litt bak budsjett, men ikke alarmerende. Og det er lenge siden jeg sluttet å måle tilstanden via topplinja. Den er viktig nok, men det er bånnlinja som betyr noe, understreker Musdalslien. – Vi har en stabil arbeidsstokk med humøret på topp. Og vi vet en travel høst venter oss. Det er fra august til jul året skal gjøres.

 

Krekkerasteplass 

RASTEPLASS: Her ved Krekke, helt sør i Fåvang kommune – og mellom E6 og Lågen, blir det ny rasteplass med servicebygg. Anlegg Øst Entreprenør skal sørge for at alt er klart til åpning i løpet av høsten. Foto: Ivar Thoresen

Kulvert

KULVERT: Anlegg Øst Entreprenør har bygd tre kulverter langs Mjøsa. Den siste rett sør for Espa. Foto: Ivar Thoresen

Flott

FLOTT: Kombinasjonen tre, betong, stein, asfalt gjør at området langs Brumundda fra Brumunddal sentrum ned mot McDonalds og Mjøsa er blitt et flott område, konstaterer Anleggsleder Raymond Iversen og betongansvarlig John Gunnar Johansen fra Anlegg Øst Entreprenør. Foto: Ivar Thoresen

Lysogspeil LYS OG SPEIL: Kombinasjonen mellom lys og speil gjør den nye kulverten under jernbanen ved Brumundda ganske spektakulær. Foto: Ivar Thoresen
Plantene PLANETENE: Anleggsleder Raymond Iversen og betongansvarlig John Gunnar Johansen fra Anlegg Øst Entreprenør ved kunsten som skal vise solsystemet over promenaden ned til kulverten under jernbanen og videre nedover langs Brumundda mot Mjøsa i Brumunddal sentrum. Foto: Ivar Thoresen

 

e-max.it: your social media marketing partner