Det er en hektisk høst i vente for Gjermundshaug både i Ydalir og andre steder. Store og små maskiner fra både Gjermundshaug Anlegg og GMM er daglig i aksjon over et stort område når Elverums «nye» bydel Ydalir virkelig begynner å ta form.

I det tidligere grustaket i sentrumsnære Ydalir i Elverum skal det bli både barnehage, skole og idrettshall. Samtidig tilrettelegges det for boligbygging over et stort område, og tomtesalget går unna som bare det.

FLERE YDALIR-KONTRAKTER

For Gjermundshaug Anlegg betyr det at de nå er godt i gang med sin andre store kontrakt i Ydalir-utbyggingen. Foruten tilrettelegging av nye boligområder med infrastruktur som vei, kabelgrøfter, vann og avløp, inkluderer nåværende kontrakt også riving av gammel bebyggelse og bygging av gangvei med kulvert under Rv. 25 – Trysilvegen – for å skape forbindelse ned til området ved Sagtjernet for mjuke trafikanter. Til høsten legges ytterligere en ny Ydalir-kontrakt ut på anbud. Den inkluderer blant annet en ny trebru på Rv. 25 litt lenger øst enn der arbeidene i dag foregår. – Vi ønsker oss gjerne den kontrakten også, sier daglig leder Ståle Øvergård i Gjermundshaug Anlegg.

HJERKINN OG VEGVESENET

Men det er flere jobber i ordreboka som tilsier at det blir hektiske høstmåneder for mannskapene i Gjermundshaug Anlegg. Arbeid er i gang med fjernstyrte maskiner for Forsvaret i skytefeltet på Hjerkinn (se side 4 og 5). I tillegg er det flere prosjekter knyttet til de to store kontraktene med Statens vegvesen – den ene på nye investeringer, den andre på vedlikehold. Når det gjelder nyinvesteringer, starter i disse dager arbeidet med gang- og sykkelveien mellom Steimokrysset og Gjelten bru langs Fv. 29, Folldalsveien, i Alvdal. – Dette arbeidet vil pågå for fullt utover høsten og vinteren, med asfaltering og ferdigstillelse sommeren 2018, bekrefter Øvergård. I tillegg er det arbeid i gang med rundkjøring på Os.

STORSJØEN OG TRYSIL

Når det gjelder vedlikeholdskontraktene så skal det gjøres arbeid både langs Fv. 30 langs Storsjøen mellom Koppang og Åkrestrømmen på Fv. 208 over mot Långflon og Sverige i Trysil. – Langs Storsjøen er det snakk om forsterkning av veien ut mot sjøen, samt noe stikkrennearbeid. I Trysil handler det om masseutskifting, forsterkning og stikkrenner, forteller Ståle Øvergård. Han kan i tillegg fortelle at arbeidene er i rute både med Skurlagskrysset på Rv. 3 i Alvdal og med grunnarbeidene til nye Alvdal barneskole med kultursal og flerbrukshall på Sørhusjordet. I Alvdal er også Gjermundshaug Anlegg i gang som underentreprenør til Veidekke ved leveransen av tilslaget til deres asfaltproduksjon på Brennbakkmoen, der skal produseres mellom 70 000 og 75 000 tonn asfalt i løpet av sommeren.

GODE UTSIKTER

– Vi har bra med ordrer nå, og høsten blir enda mer hektisk enn vi så for oss i utgangspunktet fordi det har tatt tid å komme i gang med kontraktene for Vegvesenet, sier Øvergård videre og ser optimistisk framover. – Nå vil det skje veldig mye framover. Strekningen Kolomoen-Arnkvern på E6 starter nå, så går det raskt videre på strekningen Arnkvern-Moelven. I løpet av høsten blir det også utveksling av løsninger og priser og forhandlinger fram til en beslutning i februar neste år for prosjektet Rv. 3/Rv. 25 fra Ommangsvollen til Grundset, forteller Øvergård. Gjermundshaug Gruppen er gjennom grupperingen Strabag/Acciona én av tre finalister i konkurransen om dette OPS-prosjektet.

TarForm 

TAR FORM: Maskiner og mannskaper fra Gjermundshaug Anlegg sørger for at den nye sentrumsnære bydelen Ydalir i Elverum, nå virkelig begynner å ta form. Foto: Ivar Thoresen

MyeMasse

MYE MASSE: Det er mye masse som skal flyttes og byttes ut når et tidligere grustak skal bli til en helt ny bydel i Ydalir. Gjermundshaug Anlegg og GMM har maskinparken som skal til for å løse oppgaven. Foto: Ivar Thoresen

Riving

RIVING: Jobben som skal gjøres i Ydalir innebærer også riving av gamle hus for å gjøre plass for kulvert som gir gang- og sykkelforbindelse til det populære Sagtjernet i Elverum. Foto: Ivar Thoresen

SetterPreg SETTER PREG: Gjermundshaug Anlegg setter uten tvil preg på det gamle grustaket i Ydalir i Elverum om dagen. Snart vokser en helt ny bydel fram her. Foto: Ivar Thoresen

 

e-max.it: your social media marketing partner