– Det har vært en hektisk høst, slik det alltid pleier å være, oppsummerer daglig leder Ståle Øvergård i Gjermundshaug Anlegg.

Med flere store prosjekter og to store kontrakter med Statens vegvesen har maskiner og ansatte fra Gjermundshaug Anlegg vært i sving over store deler av Østlandet gjennom sensommeren og høsten. Og det ser slett ikke verst ut framover heller.

NORMALE UTSIKTER

– Utsiktene gjennom vinteren er omtrent som normale. Vi kunne selvfølgelig ønsket litt mer trykk på noen prosjekter, men vi er i en prosess hvor vi jobber knallhardt for å sikre oss mer å gjøre gjennom vinteren. En god del vinterarbeid er på plass, flere jobber er på gang, men ikke endelig avklart, forteller Ståle Øvergård videre. Det regnes på jobber på harde livet i Gjermundshaug-kontorene, og Øvergård har både tro og håp om å lande flere gode prosjekter i løpet av de nærmeste ukene og månedene. – I tillegg vet vi jo at det skal skje mye framover nå, så det er forventninger om at det kommer flere interessante jobber i markedet framover, noe som betyr at det blir arbeid til flere og litt enklere konkurransevilkår enn det har vært en periode.

YDALIR 3

En av jobbene det regnes på nå om dagen er tredje utbyggingstrinn i Ydalir i Elverum. Gjermundshaug Anlegg har vært sterkt delaktig i både første og andre fase i opparbeidelsen av den nye bydelen, og ønsker selvsagt å være med i konkurransen om det resterende arbeidet. – Det er åpenbart interessant for oss når vi allerede er på stedet, sier Øvergård. Anbudet skal leveres rett på nyåret, og byggestart kommer allerede i februar. Øvergård forteller videre at det allerede er gitt pris på et prosjekt knyttet til byggingen av barnehage og skolebygg midt i det nye Ydalirfeltet.

OPSJON UTLØST MED VEGVESENET

Ståle Øvergård forteller også at opsjonen på år to er utløst i begge kontraktene med Statens vegvesen i Hedmark nord – én på vedlikehold og én på investeringer. – Det har vært mye jobb med de kontraktene i høst, og med opsjonen utløst betyr det at det blir mye planlegging og jobb knyttet til dette neste år også, forteller Gjermundshaug Anleggs daglige leder Ståle Øvergård.

FJELL I RAMSTADÅSEN

På Romerike er Gjermundshaug Anlegg fortsatt sterkt involvert i arbeidet med etableringen av enda flere boligfelt i Ramstadåsen. I andre byggetrinn der etableres nå 60 nye tomter, og Gjermundshaug Anlegg gjør jobben med vei, vann og avløp i feltet. – Dette er utfordrende arbeid, ettersom det er rene fjelltomter alt sammen. Vi skal også etablere et fordrøyningsbasseng, forteller anleggsleder Åge Olav Storsveen. Prosjektet skal etter planen være ferdig i mai 2018, og så skal det legges til rette med vei og VA til et nytt felt med 15 tomter tilknyttet det første boligfeltet i Ramstadåsen på Øvre Romerike. Gjermundshaug Anlegg har også selv kjøpt noen av tomtene i feltene i Ramstadåsen, for videresalg.

MER PÅ ROMERIKE

Ståle Øvergård regner med Gjermundshaug Anlegg blir å se på Romerike også etter at arbeidet er avsluttet i Ramstadåsen. Gjermundshaug har hatt folk i arbeid kontinuerlig på Romerike siden før OL på Lillehammer og Gardermoen ble Norges hovedflyplass. Slik blir det nok også framover. – Vi har flere prosjekter å regne på i området, så jeg tror vi blir der videre, sier Øvergård. – Naturligvis er det alltid konkurranse om jobbene, der som andre steder. Men det er merkbart når vi er kjent i området fra før og har vært der så lenge. Det hjelper oss, mener Øvergård.

ForsterkningFv30800px 

FORSTERKES: Ca. 75 000 tonn stein er i løpet av høsten kjørt inn for å forsterke Fylkesvei 30 fra Åkrestrømmen sørover i retning Koppang. Foto: Ivar Thoresen.

YdalirInnspurt800px

INNSPURT: Det er innspurt i på andre trinn av utbyggingen og tilretteleggingen av den nye bydelen Ydalir i Elverum. Foto: Ivar Thoresen.

Bergeronningen800px BERGERØNNINGEN: Langs Rv. 3 På Bergerønningen står Gjermundshaug Anlegg for arbeidet med å utvide og ruste opp kontrollplassen for Statens vegvesen. Alexander Skaret Røsten og Torill Flaten er blant de Gjermundshaug-ansatte som i høst har vært involvert i arbeidet med å legge til rette for en større og bedre kontrollplass for både Vegvesenet og politiet ved Bergerønningen. Foto: Ivar Thoresen.
Gangogsykkelvei800px GANG- OG SYKKELVEI: På sensommeren startet Gjermundshaug Anlegg arbeidet med den nye gang- og sykkelveien langs Fv. 29 – Folldalsveien – fra Steimokrysset til Gjelten bru i Alvdal. Arbeidet skal være sluttført og klart for asfaltering til våren. I entreprisen inngår også deler av ny tilførselsvei til Steimoegga og Øvre Måna, fra Fv. 29 til nedre Månavei. Foto: Ivar Thoresen.
Kjolldalen800px KJØLLDALEN: På Brennbakkmoen i Kjølldalen har det vokst fram et gedigent grustak, hvor det foregår både steinknusing og asfaltproduksjon. Gjermundshaug Anlegg opererer grustaket for grunneier Britt Guri Nordtun, og det er snakk om enorme mengder masser i området. Gjermundshaug er også underleverandør til Veidekke, som har satt opp asfaltverk i grustaket, og i løpet av sommeren er det produsert mellom 70 000 og 75 000 tonn asfalt ved anlegget. Foto: Ivar Thoresen.
Storsjoen800px STORSJØEN: Kjell Runar Søberg og Håvard Thoresen langs Fylkesvei 30 ved Storsjøen mellom Åkrestrømmen og Koppang. Som en del av vedlikeholdskontrakten med Statens vegvesen har Gjermundshaug Anlegg vært på plass med 10-12 mann og maskiner for å masseutskifte og forsterke en strekning på totalt 2,7 kilometer av veien. Foto: Ivar Thoresen.
VAElverum800px VANN OG AVLØP: Gjermundshaug Anlegg er involvert i mange ulike prosjekter i Elverum. Her jobbes det med vann og avløp i området mellom Ydalir og Starmoen. Foto: Ivar Thoresen.
KulvertRV25800px KULVERT: Denne kulverten under Riksveg 25 fra Elverum mot Trysil, forbinder Ydalir med området ved Sagtjernet (i bakgrunnen), og er en del av det arbeidet Gjermundshaug har utført i forbindelse med etableringen av den nye bydelen i Elverum. Foto: Ivar Thoresen.
NyBulldoser800px NY BULLDOSER: Ny bulldoser fra Cat i aksjon for Gjermundshaug Anlegg på veien videre østover fra Ydalir mot Starmoen i Elverum. Foto: Ivar Thoresen.
Ramstadaasen800px RAMSTADÅSEN: I Ramstadåsen på Øvre Romerike legger Gjermundshaug Anlegg til rette for 60 boligtomter med vei, vann og avløp i et nytt boligfelt. Foto: Ivar Thoresen.
AsfalteringRv569 MOT SVERIGE: Anleggsleder Tommy Snerten påser at asfalteringen går som den skal på Fv. 569 mellom Østby og svenskegrensa i Trysil. Foto: Ivar Thoresen.
Bergeronningen800px KONTROLLPLASS: På Bergerønningen blir kontrollplassen både større og bedre – både for Vegvesenet og politiet. Foto: Ivar Thoresen.
e-max.it: your social media marketing partner