Siden i sommer har Øyer-baserte S & B Stenersen vært en del av Gjermundshaug Gruppen. Nykommeren er i godt driv, ikke minst i hyttefeltene på de store turistdestinasjonene i distriktet.

Både i Kvitfjell, på Sjusjøen og på Nordseter er folkene fra S & B Stenersen i full sving med vei, vann, avløp og grunnarbeid på nye, store hytteområder.På Sjusjøen har de også ansvar for grunnarbeid med klargjøring av tomter og grunnarbeid til og med betongarbeid på ett felt, der de jobber for Boligpartner.

LOKALMARKEDET

– Vi er svært tilfreds med at vi ved denne transaksjonen får et større grep om lokalmarkedet og ser fram til at selskapene i samarbeid kan utnytte sine felles ressurser til fordel for byggherrer, sa daglig leder Trond Musdalslien i Anlegg Øst Entreprenør AS da Gjermundshaug Gruppens datterselskap Anlegg Øst Entreprenør AS i sommer inngikk avtalen om kjøp av 75 % av aksjene i S & B Stenersen AS, med en rett til også å overta de siste 25% av aksjene i selskapet. S & B Stenersen AS er et maskinentreprenørfirma som ble etablert i 1985, med base i Øyer. Selskapet hadde ved overtakelsen om lag 60 ansatte og en forventet omsetning på rundt 140 millioner kroner i 2017. En stor andel av omsetningen er i lokalmarkedet, og S & B Stenersen AS utfører alt innen graving, veibygging, vann & avløp, tomtefelt, transport, riving, anleggsgartner og mindre betongarbeider.

STYRKER GJERMUNDSHAUG GRUPPEN

– Det er viktig at vi styrker Gruppens samlede gjennomføringsevne i et lokalt marked i vekst, mener konsernsjef i Gjermundshaug Gruppen, Ole Gjermundshaug. – Vi er også tilfreds med transaksjonen som sikrer bedriften et fortsatt lokalt eierskap og sikre arbeidsplasser for de ansatte, sier tidligere majoritetseier Bjørn Stenersen i S & B Stenersen AS. Videre sier Stenersen at han er glad for at selskapet nå kommer inn i et større miljø med gode systemer tilrettelagt for effektiv drift.

VOLDSOM HYTTEUTBYGGING

GjermundshaugNytt treffer Bjørn Stenersen i Kvitfjell, der S & B Stenersen virkelig har fått fotfeste i det siste. – Det har vært en grådig vekst i hytteutbyggingen her, forteller Stenersen. Han og selskapet har vært involvert i arbeidet med å tilrettelegge for hundrevis av hytter i fjellet vest for Fåvang, og det kommer stadig nye felt og med det nye jobber. – Jeg tror vi har lagt 80 kilometer med vann og avløp og bygd 3,5 kilometer med ny vei. Nå er vi ferdig med ett hyttefelt og da er det rett over på et nytt et, der vi også skal ha betongarbeider og bygging av fordrøyningsbasseng, forklarer Stenersen.

SJUSJØEN OG NORDSETER

Det er ikke bare i Kvitfjell det er fart i hyttemarkedet. Også på Sjusjøen og Nordseter har S & B Stenersen nok å henge fingrene i for å legge til rette for den store interessen for hytter i området. – I Sjusjølia jobber vi sammen med Boligpartner på to nye hyttefelt, der vi har ansvaret for grunnarbeid og betongarbeid, forteller anleggsleder Kristian Hattestad i S & B Stenersen. 14 av 16 tomter i byggetrinn 1 er solgt og levert, og nå skal arbeidet med byggetrinn to i gang – med 18 nye tomter. På Nordseter er S & B Stenersen involvert i flere prosjekter – både med Saltdalshytta ved den gamle militærleiren og med Tinde Hytter litt lenger innover i området. – Her har vi vært involvert i litt ulik grad, men innenfor hele spekteret med vei, vann, avløp, grunnarbeid og betongarbeid, forteller Hattestad videre.

Trives800px 

TRIVES: S & B Stenersen trives som nykommere i Gjermundshaug Gruppen, og opplever for tida stort trykk med jobber i nye hyttefelt både ved Lillehammer og oppover Gudbrandsdalen. Her er Odd Ivar Rognstad (fra venstre), Andreas Stenersen, Sigurd Stenersen og Bjørn Stenersen på plass i Kvitfjell, der selskapet er involvert i flere store prosjekter med vei, vann, avløp, grunnarbeid og betongarbeid. Foto: Ivar Thoresen.

Sjusjolia800px

SJUSJØLIA: S & B Stenersen gjør grunnarbeid og betongarbeid på nye hyttetomter i Sjusjølia, i et prosjekt som Boligpartner har ansvaret for. Foto: Ivar Thoresen.

Oppussing800px OPPUSSING: Oppussing og rydding ved en av hyttetomtene på Nordseter, etter at grunnarbeid og betongarbeid er unnagjort. Foto: Ivar Thoresen.
VannAvlop800px VANN OG AVLØP: I Lillehammer sentrum er S & B Stenersen involvert i et stort prosjekt med opprusting av vann- og avløpsnettet. Foto: Ivar Thoresen.
e-max.it: your social media marketing partner