I samarbeid med Degree og Specto Remote tar Gjermundshaug nå løsninger for fjernstyring av anleggsmaskiner inn i en ny tidsalder. Målet er å utvikle løsninger som kan selges til andre.

– Vi har vært i front på disse løsningene fra vi lanserte dem for snart ti år siden. Nå styrker vi posisjonen vår med nye, effektive og framtidsrettede løsninger, forteller konsernsjef Ole Gjermundshaug i Gjermundshaug Gruppen. Gjermundshaug etablerer nå et helt nytt selskap, i samarbeid med Degree og Specto Remote som skal utvikle, drifte, markedsføre og selge de nye løsningene.

BYGGER FRA BUNNEN

– Teknologien som har vært brukt er ti år gammel, og tok utgangspunkt i ferdig hyllevare. Den er tung å drifte og byr på en del utfordringer og ulemper. Derfor er vi nå i gang med å bygge opp en helt ny løsning der vi lager alt sjøl, fra kontrollsystemer til video, forteller Njål Arne Gjermundshaug i Degree, en av partnerne i det nye selskapet. Håvard Tronsmoen er tusenkunstneren som opp gjennom årene har bygget om både dumpere og gravemaskiner i Gjermundshaug til å kunne fjernstyres. Det har han gjort i samarbeid med sønnen Lars, som har hatt mange fingre med i spillet i forbindelse med utvikling av teknologien. Nå har det vært jobbet et halvt år med å utvikle den nye løsningen – som skal bli både bedre og billigere enn dagens. Far og sønn Tronsmoen beskrives i denne sammenhengen som litt av et «dream team», med Håvard som utførende, og den som skrur på maskinene, og Lars som hjernen bak, og et unikum når det gjelder teknologiske løsninger.

TRE ELEMENTER

Njål Arne Gjermundshaug forteller at den trådløse teknologien grovt sett består av tre elementer – en kontrollenhet, videodelen og den trådløse linken. Det er selve kontrollenheten Lars Tronsmoen er hjernen bak, mens Degree er viktig bidragsyter for alt som har med video å gjøre, og Specto Remote står bak alt med trådløs linking. – Med den nye løsningen på plass skal det være mulig å få på alt på plass for å kunne fjernstyre nye gravemaskiner fra en PC i løpet av fire-fem timer, sier Njål Arne Gjermundshaug. – Flere nye gravemaskiner har elektriske spaker, og det gjør inngangen langt enklere. Vi slipper dyre ombygginger av hydraulikk, og kan komme på lufta i løpet av kort tid.

HELT NY «COCKPIT»

Gjermundshaug antyder at en prototype på den nye løsningen kan være klar i februar, og lover at det som kommer er helt nytt, med massevis av ny og spennende teknologi, og en helt ny «cockpit» - både når det gjelder komfort og arbeidsmiljø. Ved å dra veksler på hverandre og bringe ulik og utfyllende kompetanse inn i et nytt selskap, har Gjermundshaug tro på at det kan skapes løsninger for fjernstyring det vil være interesse for i markedet – ikke bare når det gjelder anleggsmaskiner. Systemet vil også kunne anvendes i andre sammenhenger. – Vi har hatt mange forespørsler om løsningen de siste åra, men så langt har det vært for komplisert, og dermed for dyrt både å selge og å drive support på. Nå utvikler vi noe som er mer «plug and play», og vi utvikler det gjennom en kontrollert satsing vi har veldig stor tro på, sier Njål Arne Gjermundshaug.

SUPERCOMPUTER SOM I TESLA

Uten å bli for detaljert og teknisk, forteller Gjermundshaug videre at den nye løsningen blant annet bygger på en supercomputer tilsvarende det som sitter i Teslas biler. – Vi har mange brikker på plass, og tida er absolutt rett for dette nå, mener Gjermundshaug videre, og får støtte av Halvor Settemsdal i Specto Remote. – Alt handler om å gjøre det så enkelt som mulig. Nå samler vi alt innenfor et skall i et egenutviklet produkt. Det blir færre komponenter, færre feilkilder, og dermed enklere både å selge og å drifte, sier han og legger til: – Det har skjedd en stor utvikling på ti år, også når det gjelder Wi-Fi-teknologien.

Hjernenbak 

HJERNEN BAK: Lars Tronsmoen er hjernen bak den nye løsningen for fjernstyring av anleggsmaskiner, som Gjermundshaug, Degree og Specto Remote sammen utvikler og skal lansere for salg og drift gjennom et eget selskap. Foto: Privat

Prototype

PROTOYPE: Det er jobbet et halvt års tid allerede med den nye fjernstyringsløsningen. En prototype skal være klar til februar. Foto: Privat

Interesse INTERESSE: I de nye gravemaskinene er det elektriske spaker. det betyr at man slipper dyre ombygginger av hydraulikk for å fjernstyre maskinene, og det skal være mulig å klargjøre en gravemaskin for fjernstyring fra en PC i løpet av fire-fem timer. Det er stor interesse i markedet for Gjermundshaugs innovative løsninger. Foto: Privat
e-max.it: your social media marketing partner