Gjermundshaug Anlegg i gang langs rv. 3

På oppdrag for Statens vegvesen har Gjermundshaug Anlegg startet anleggsarbeidene på og langs riksveg 3 mellom Søkkunda bru og Evenstad i Hedmark.

Gjermundshaug Anlegg AS har startet med etablering av anleggsplass (rigging), og etter hvert hogging av skog langs vegen. Gjennom vår, sommer og høst skal riksveg 3 på strekningen forsterkes samt utvides fra en bredde på 8,50 meter til en bredde på 9,05 meter. Dette betyr stor aktivitet, med blant annet omfattende massetransport, på den cirka fem kilometer lange strekningen av riksveg 3, skriver Statens vegvesen i en melding.

Arbeidene med å forsterke og breddeutvide riksveg 3 vil pågå frem til november-desember i år. Etter planen skal asfaltering skje høsten 2018. Det må påregnes redusert fremkommelighet for trafikantene på riksveg 3 i anleggsperioden. Det siste laget med asfalt (slitelaget) blir lagt i 2019, melder Vegvesenet.

e-max.it: your social media marketing partner