14 Volvo til Gjermundshaug

Gjermundshaug Gruppen slo til med en bestilling på 14 Volvo-maskiner.

Det ble kjent på lørdagen i Vei og Anlegg-uka på Hellerudsletta. Maskinhandelen består av følgende Volvo-produkter: 1 stk. ECR145EL, 1 stk. EC220EL, 3 stk. EC300EL, 1 stk. EC380EL, 3 stk. EW160E, 1 stk. L30GS, 1 stk. L90H, 1 stk. L110H og 2 stk. A30G. Handelen omfatter både utskifting av eksisterende maskinpark, men også en kapasitetsøkning i forbindelse med god aktivitet for tiden.

Bildetekst:
AVTALE: En fornøyd Anders Gjermundshaug fra Gjermundshaug Gruppen flankert av Morten Kristiansen (til venstre) og David Kristianslund fra Volvo Maskin AS.

Kilde: at.no

e-max.it: your social media marketing partner