Det skal kraftige maskiner til for å frakte ut store fjellmasser fra denne industritomta på Nebbenes. GMM har utstyret og kompetansen som skal til, og har i tillegg leid inn en stor graver fra Skanska.

200 000 kubikkmeter med fjell ved Nebbenes i Eidsvoll skal sprenges og flyttes i løpet av noen få intense våruker. Et prosjekt som skreddersydd for monstermaskinene i GMM.

Etter en forsiktig start, begynner det nå virkelig å bli fart i sakene for masseforlyttingsselskapet GMM, og prosjektleder Olav Grave ser positivt på utsiktene framover. – Vi har bygd stein på stein, og opplever nå at aktiviteten øker, forteller han.

NEBBENES

På Nebbenes er det Bulk som har engasjert GMM til å klargjøre ei industritomt der stålgrossisten Tibnor skal samle sin virksomhet i Norge i et nytt hovedkontor og sentrallager – som i dag er delt på tre ulike plasser, på Vestlandet, Furuset i Oslo og Berger på Romerike. GMM har åtte-ni egne maskiner og en innleid lastemaskin fra Skanska i aktivitet i området, der det altså skal ut 200 000 kubikkmeter med fjellmasse. – Fram til nå har det handlet om utkjøring av løsmasser og fjellrensk, men nå går vi i gang med de fjellboring og flytting av virkelig store mengde masse, forteller Olav Grave. – Innen utgangen av mai skal 20 mål av ei tomt på totalt 50 mål være klagjort. Så kan det bli aktuelt å opparbeide nabotomta også, og da blir det i så fall snakk om å ta ut ytterligere 155 000 kubikkmeter fjell, tilføyer Grave.

FLERE PROSJEKTER

Foruten dette ene store prosjektet på Øvre Romerike, er maskiner fra GMM i aksjon på flere større anlegg rundt omkring. I fjor høst var noen maskiner innleid av veidekke i forbindelse med byggingen av nye E6 gjennom Ringsaker. Nå har de hatt maskiner i gang på E6-prosjektet sør for Trondheim, og skal i gang med fjerning av vegetasjondsekke for Veidekke langs nye E6 gjennom Ringsaker. – Vi har også maskiner med på byggingen av ny vei mellom Orkanger og Hitra og Frøya, forteller Olav Grave og legger til: – Aktiviteten har vært for lav i forhold til den maskinparken vi har, og det kreves både tid og innsats for å få utstyret i drift. Men nå ansetter vi folk hele tida, og det ser mye lysere ut.


Tippesogjevnes GMM  TIPPES OG JEVNES: Så fort lassene tippes står monster-bulldoseren klar til å overta og jevne ut steinmassene. Foto: Ivar Thoresen.

Kraftigemaskiner GMM

KRAFTIGE MASKINER: Det skal kraftige maskiner til for å frakte ut store fjellmasser fra denne industritomta ved Nebbenes. GMM har utstyret og kompetansen som skal til, og har samtidig leid inn en stor graver fra Skanska. Foto: Ivar Thoresen.

Tungtlass GMM

TUNGT LASS: Store mengder stein flyttes raskt og effektivt med GMMs store dumpere. Foto: Ivar Thoresen.

Garunna GMM

GÅR UNNA: Det går unna når GMM setter sin største gravemaskin i sving med å flytte stein ved Nebbenes. Foto: Ivar Thoresen.
e-max.it: your social media marketing partner