Det er gode utsikter for Gjermundshaug Bane framover.

Fem nye medarbeidere er på plass i Gjermundshaug Bane i løpet av vinteren og våren, inkludert Per Otto Sigfridstad som ny anleggsleder.

– Etter en permitteringsperiode peker pila oppover igjen, sier daglig leder Magne Trønnes i Gjermundshaug Bane. – Utviklingen er positiv, flere nye prosjekter er i gang og vi har ansatt fem nye medarbeidere, forteller han.

BRUER PÅ RØROSBANEN

Et av prosjektene som skal i gang er fornyelse av bruer på Rørosbanen. Dette er intense natt- og helgeprosjekter som vil pågå både i år og neste år. – Vi er i gang med planleggingen, og arbeidet vil pågå i fem-seks uker fra siste uka i mai og gjennom juni, forklarer Magne Trønnes videre. – Dette er prosjekter som må gjøres i løpet av kort tid mens Rørosbanen blir stengt fra siste tog fredag kveld til første tog mandag morgen. Derfor kreves det veldig detaljert planlegging slik at vi rekker å gjøre det vi skal innenfor tilmålt tid.

FIBER PÅ GJØVIKBANEN

Samtidig er Gjermundshaug Bane på plass som underentreprenør for Nettpartner i forbindelse med bygging av fiberanlegg på Gjøvikbanen. – Dette er en stor jobb, der våre folk jobber på skift, med sju dager på og sju dager av. Vi er nettopp kommet i gang, og prosjektet er beregnet å være ferdig ved utgangen av 2018., sier Trønnes videre. I tillegg har Gjermundshaug Bane et par mann som jobber sammen med GMM, og de er inne og hjelper Anlegg Øst Entreprenør med sikkerhet og sporressurs både i forbindelse med kulvertanlegget på Lørenskog stasjon og på Dovrebanen. – I tillegg er vi involvert i en del mindre jobber rundt omkring.

FUNNET NIVÅET

Med de nye ansatte er det nå 11 ansatte i Gjermundshaug Bane, og daglig leder Magne Trønnes anslår at det vil ligge omtrent på det antallet framover. – Vi er i nærheten av den størrelsen vi skal ha, sier han. – I tillegg får vi inn en lærling på sporfaget fra august. Dette er i tråd med den helhetlige opplæringsstrategien i Gjermundshaug Gruppen og er noe vi virkelig ser fram til. Det er første gang vi får en lærling innen jernbanefaget.

OPTIMIST

Trønnes er totalt sett optimist når han snakker om framtidsutsiktene for Gjermundshaug Bane. – Det ser lyst ut. Jeg var litt mer skeptisk i desember og januar, men nå ser vi at Bane Nor stadig slipper nye og passende jobber for oss. Og vi vet at det kommer mer som vi kan regne på. – Samtidig er det flere andre samarbeidspartnere som benytter oss som underentreprenører fra prosjekt til prosjekt, avslutter daglig leder Magne Trønnes.

Paskinner Gjermundshaug Bane  PÅ SKINNER: Daglig leder Magne Trønnes kan fortelle at det går på skinner for Gjermundshaug Bane om dagen. Foto: Ivar Thoresen.
e-max.it: your social media marketing partner