Det er full fart framover helt fra Alvdal til Ramstadåsen på Romerike for Gjermundshaug Anlegg om dagen. Etter en snørik og strevsom vinter gis det nå gass på alle områder.

Det er full fart framover helt fra Alvdal til Ramstadåsen på Romerike for Gjermundshaug Anlegg om dagen. Etter en snørik og strevsom vinter gis det nå gass på alle områder.

– Det har vært en vinter med så mye snø som jeg bare husker fra da jeg var ung, kommenterer daglig leder Ståle Øvergård i Gjermundshaug Anlegg. – Det har vært helt uvanlige snømengder, spesielt på Romerike. Det har alltid vært enklere der, men i år har det kanskje vært enda mer snø der enn på Elverum og lenger nordover i fylket. Sånn sett har det blitt en dyr vinter for oss, med mye ekstraarbeid. – Men sånn er det. Været får vi ikke gjort noe med, fremholder Øvergård.

YDALIR 3

Han velger i stedet å rette blikket opp og fram – og ser travle tider komme i møte. Akkurat slik det skal være. Blant annet er Gjermundshaug Anlegg fått tilslag også på fase 3 i Ydalir-prosjektet i Elverum, og er nå i gang med arbeidet – som blant annet innebærer bygging av ny bru på Riksveg 25 øst for Elverum sentrum, i retning Trysil. I tillegg gjenstår en del arbeid i både fase 1 og fase 2 av Ydalir-prosjektet, det som til slutt skal forvandle et gammelt grustak til en helt ny bydel i Elverum. – Brua og det tilhørende vi gjør i fase 3 skal være ferdig til 1. juli 2019. Det meste av arbeidet i fase 2 påregner vi å sluttføre i sommer, mens det siste i fase 1 blir sommeren 2019. Videre utføres grunnarbeid i forbindelse med ny Ydalir skole og barnehage, som skal være klart til august 2019. – Så i løpet av neste sommer skal alt Ydalir-arbeidet være sluttført, sier Gjermundshaug-sjefen.

TRE OMRÅDER

Gjermundshaug Anlegg velger nå i stadig større grad å betrakte virksomheten sin i tre geografiske områder – sør, midt og nord, der Elverumsregionen er i midten. Område sør handler primært om jobbene Gjermundshaug Anlegg har på Romerike. – Der holder vi fortsatt på med boligfeltet på Ramstadåsen i Nannestad, og arbeidet der skal være ferdig nå til ferien, forteller Øvergård videre. Når det gjelder område nord er mye av aktiviteten knyttet til ulike prosjekter i forbindelse med de to kontraktene Gjermundshaug har med Statens vegvesen – en på nye prosjekter og en på vedlikehold. Anders Gjermundshaug har overordnet ansvar for region Nord.

RIKSVEG 3

I nord er det tre større prosjekter som er i arbeid, på og i tilknytning til Riksveg 3. Sist påbegynt er breddeutvidelsen av en drøyt fem kilometer lang strekning langs Rv. 3 i Stor-Elvdal, fra Evenstad til Søkkunda bru. Her skal dekket forsterkes og bredden utvides fra 8,50 til 9,05 meter. Arbeidet skal etter planen sluttføres med asfaltering i løpet av høsten, mens det siste laget med asfalt blir lagt i 2019. På Bergerønningen i Alvdal er jobben med å ruste opp rasteplassen langs Rv. 3 til en større og bedre tilrettelagt kontrollplass helt i sluttfasen, mens arbeidet også pågår for fullt med å fullføre den nye gang- og sykkelvegen på Fv. 29, Folldalsveien, fra Steimokrysset til Gjelten bru i Alvdal. Dette prosjektet skal også sluttføres i sommer. – I tillegg skal jobben med uteområdet ved den nye barneskolen i Alvdal være ferdig i løpet av sommeren, sier Ståle Øvergård.

OPPLØFTENDE UTSIKTER

– Det er hensiktsmessig å se virksomheten litt regionalt fordi all erfaring tilsier at en jobb gjerne avler nye jobber ide områdene vi driver, forklarer Øvergård videre. – Og det er oppløftende utsikter framover. Det er mange jobber å regne på og alle signaler tyder på stor aktivitet framover, både sørover, nordover og her i Elverumsområdet.

Snartferdig Gjermundshaug Anlegg  SNART FERDIG: Gang- og sykkelveien langs Fv. 29, Folldalsveien, mellom Steimokrysset og Gjelten bru er snart ferdig. Foto: Ivar Thoresen.

Gangogsykkelvei Gjermundshaug Anlegg

GANG- OG SYKKELVEI: Anleggsleder Frank Mellemstuen følger framdrifta på arbeidet med den nye gang- og sykkelveien langs fv. 29 fra Steimokrysset til Gjelten bru i Alvdal. Foto: Ivar Thoresen.

BredereVei Gjermundshaug Anlegg

BREDERE VEI: Riksveg 3 skal bli bredere og bedre på en fem kilometer lang strekning sørover fra Evenstad i løpet av sommeren. Driftsleder Håvard Thoresen har kontrollen på prosjektet på stedet. Foto: Ivar Thoresen.

Diskuterer Gjermundshaug Anlegg

DISKUTERER: Håvard Thoresen og kollegene diskuterer løsninger i forbindelse med breddeutvidelsen av Riksveg 3 i Stor-Elvdal. Foto: Ivar Thoresen.

 

e-max.it: your social media marketing partner