Til sammen har rundt 110 ansatte hos Gjermundshaug Bane, Gjerumundshaug Anlegg og underentreprenører jobbet 48 timer siden fredag kveld med utbedringer på Røros- og Solørbanen.

Til sammen har rundt 110 ansatte hos Gjermundshaug Bane, Gjerumundshaug Anlegg og underentreprenører jobbet 48 timer siden fredag kveld med utbedringer på Røros- og Solørbanen.

Fra Kongsvinger og Hamar sør, til Høsøien i nord har helgens togstopp blitt benyttet til alt fra skifting av stikkrenner til bytting av bruer.
  – Fra fredag kveld klokka 20.00 til søndag kveld klokka 20.00 har det vært fullt trøkk veldig mange steder samtidig, forteller daglig leder Magne Trønnes i Gjermundshaug Bane.

MANGE INVOLVERTE

Det gjelder nemlig å utnytte tida de helgene Bane Nor stopper togtrafikken for planlagt vedlikehold på jernbanelinja. Mest mulig må gjøres på kortest mulig tid, så det ligger mye logistikk og planlegging bak en arbeidshelg som denne.
  – Heldigvis har vi medarbeidere som er positivt innstilte og virkelig står på i sånne sammenhenger. Dette kommer jo i stor grad i tillegg til den jobben de ansatte ellers gjør, og jeg er imponert over stå-på viljen og engasjementet, forteller Trønnes.
  Foruten egne ansatte i Gjermundshaug Bane og Gjermundshaug Anlegg, har det vært involvert medarbeidere fra underentreprenører som Støholen Entreprenør, Norax, Trangvik Maskin og Kjellmark.
  – I tillegg er det mange engasjerte rundt sikkerhet, påpeker Trønnes.

RØROSBANEN PRIORITERT

Han forteller videre at prosjekter langs Rørosbanen i Nord-Østerdal  har vært prioritert denne helga.
  – Hovedtyngden av arbeidet er gjennomført på strekningen mellom Atna og Telneset, sier Trønnes.
  Blant annet er det satt inn en ny bru mellom Telneset og Eid, mens det ellers er langt inn nye stikkrenner mange steder.
  – Vi er veldig godt fornøyd. Arbeidet har gått veldig bra gjennom hele helga, avslutter Magne Trønnes.
  Neste jobbhelg med stengt jernbane og jobbing langs sporet er i juli.

BGARorosbanen0618 2  SNART KLART: Ny stikkrenne er på plass, og alt kjøres klart for å løfte skinnegangen på plass igjen på Brannvålen. Foto: Ivar Thoresen

BGARorosbanen0618

ENORM INNSATS: Håvard Thoresen og nærmere 110 andre ansatte i Gjermundshaug Bane, Gjermundshaug Anlegg og underentreprenører har brukt helga på vedlikehold langs Rørosbanen, hovedsakelig mellom Atna og Os. Foto: Ivar Thoresen

BGARorosbanen0618 3

ALLE ER MED: Nyansatt administrasjonssjef i Gjermundshaug Gruppen, Pål Ligård, trår også til når det jobbes på jernbanen gjennom Østerdalen i helga. Foto: Ivar Thoresen

BGARorosbanen0618 4

KVELDSMAT: Fortjent matpause til Gjermundshaug-ansatte som har jobbet 48 timer i strekk i helga med utbedringer på Rørosbanen. Foto: Privat
BGARorosbanen0618 5 BRU: Sporet bygges opp igjen etter at det er løftet inn ny bru over Lille Tela. Foto: Privat
e-max.it: your social media marketing partner