Gjermundshaug Anlegg med utbedring av riksvei 3

Fra torsdag kveld til søndag kveld vil Gjermundshaug Anlegg være involvert i et omfattende arbeid langs riksvei 3 mellom Koppang og Alvdal.

 

OMFATTENDE ARBEIDER

Det er et omfattende arbeid som skal pågå døgnet rundt i disse 3 døgnene med utbedring av omkring 80 kritiske setningsskader og bygging av interimbru ved Tingstadbekken. Mellom 160 og 170 personer vil jobbe skift i perioden. Totalt vil det være ca. 20 gravemaskiner, 20 lastebiler for massekjøring, 25 lastebiler for asfaltarbeider, 10 valser og et par veghøvler i arbeid. – I tillegg til egne ressurser i Gjermundshaug Anlegg og underselskaper i Gjermundshaug Gruppen, vil vi også leie inn ekstern bistand i arbeidet, sier økonomisjef Hans Bjørnstad i Gjermundshaug Gruppen.

RIKSVEI 3 STENGES

I forbindelse med dette arbeidet, vil riksveg 3 vil være stengt for trafikk mellom Koppang og Alvdal fra 5. juli klokken 18.00 til 8. juli klokken 20.00. I stengningsperioden vil det for gjennomgangstrafikken være skiltet omkjøring om E6. – Ved å stenge trafikken på riksveg 3, kan vi gjøre disse utbedringsarbeidene massivt og konsentrert fremfor å trekke arbeidene ut over mange uker. Vi mener det er den beste løsningen i forhold til trafikksikkerhet og fremkommelighet, sier byggeleder Einar Aakerøien i Statens vegvesen.

SKILTET OMKJØRING OM E6

I stengningsperioden fra torsdag 5. juli klokken 18.00 til søndag 8. juli klokken 20.00 vil det for gjennomgangstrafikken være skiltet omkjøring om E6 mellom Kolomoen og Ulsberg. Lokal personbiltrafikk mellom Tynset og Koppang kan benytte fylkesveg 30 gjennom Rendalen. Statens vegvesen presiserer at det ikke finnes lokal omkjøring for modulvogntog, og at modulvogntog følgelig må benytte E6 som omkjøringsveg.

e-max.it: your social media marketing partner