Gjermundshaug Gruppen har nettopp blitt ISO-sertifisert som et synlig og viktig bevis på at helse, miljø og sikkerhet (HMS) og Kvalitet prioriteres høyt i gruppen. I tillegg er Helge Dervo ansatt som konsernleder for nettopp dette området.

Gjermundshaug Gruppen har nettopp blitt ISO-sertifisert som et synlig og viktig bevis på at helse, miljø og sikkerhet (HMS) og Kvalitet prioriteres høyt i gruppen. I tillegg er Helge Dervo ansatt som konsernleder for nettopp dette området.

– Alle selskapene i Gjermundshaug Gruppen har gjort en stor jobb med HMS og Kvalitet. Min jobb blir å koordinere og forbedre HMS- og Kvalitetsarbeidet på tvers av selskapene og skape viktige synergier ut av det, forteller Helge Dervo. Det dreier seg om å systematisere og samordne det arbeidet som allerede er gjort, og utvikle videre derfra. – Det handler ikke om å finne opp hjulet på nytt, påpeker den nye konsernlederen.

Bred erfaring

Dervo kommer til Gjermundshaug Gruppen med tung faglig ballast og lang erfaringsbakgrunn, både fra oljeindustrien, flyplassdrift, distributør i bilbransjen, entreprenørvirksomhet – og nå senest en lengre periode som selvstendig konsulent, med blant annet et lengre oppdrag for Statnett. Nå er han på plass hos Gjermundshaug Gruppen etter en ansettelsesprosess som startet allerede i vår.

– Valget om å gå inn for å få denne jobben var basert på det omdømmet Gjermundshaug Gruppen har. Gjennom fem intervjurunder ble inntrykket bekreftet og jeg ble tryggerepå at det ville være et riktig valg.

– Jeg trigges av denne muligheten til å påvirke og forbedre systemene. For meg er dette et riktig sted å jobbe, mener Helge Dervo.

ISO-sertifisert

Gjermundshaug Gruppen ble i høst ISO 9001 og ISO 14001-sertifisert, og Helge Dervo kom inn tidsnok til å bli med på slutttfasen av prosessen. – Vi er veldig glad for å ha blitt sertifisert, men det er nå arbeidet med forbedringer av systemer og kultur begynner. – ISO-sertifiseringen er bra reklame for oss utad. Innad har vi fortsatt mye jobb å gjøre. For meg blir det spesielt viktig å komme i god dialog med de som skal utføre, spesielt prosjektledere, anleggsledere og verneombud, understreker Helge Dervo.

Han påpeker spesielt betydningen av å gjøre rollen som verneombud rundt i organisasjonen mer effektiv og anerkjent. Videre ser han på anleggslederne som nøkkelpersoner med tanke på å skape gode lokale kulturer i organisasjonen. – Samtidig må vi ha et system på interne dokumenter, som gjør dem tilgjengelig på en riktig og nyttig måte for de ansatte, understreker han. Bare på den måten kan arbeidet med HMS og Kvalitet bli forankret hos alle i konsernet.

– Mange har store og gode dokumentsystemer, men de virker ikke godt nok. Vi er i vekst, men er ikke større enn at vi kan skreddersy vårt system slik at det blir et nyttig verktøy.

Mennesket i fokus

Helge Dervo er glad for at han har kommet til et konsern som i ord og handling viser at de tar HMS og Kvalitet på alvor. – Det er mennesket i fokus. Folk blir sett og verdsatt. Det er stort takhøyde og lavt hierarki. Det er kort avstand mellom de øvrige ansatte og konsernsjefen, som er både initiativtaker og deltaker i prosessene. Det er slik Dervo liker det. En ledelse som ikke er fraværende i det operative spillet, men aktivt er en del av en kultur som han oppfatter som sterk i de ulike selskapene. Kunsten blir å forene de ulike selskapskulturene til en enda sterkere konsernkultur. Den jobben er Helge Dervo i gang med.

Helge Dervo 800px

PÅ FARTEN: Helge Dervo er mye på farten som ny konsernleder for HMS og Kvalitet i Gjermundshaug Gruppen. Han tar gjerne med sine to hunder på tur. Foto: Ivar Thoresen

 

 

 

 

e-max.it: your social media marketing partner