Seks digre maskiner fra GMM kjører skift fra klokka 07.00 til 19.30 seks dager i uka for å bygge ny E6 mellom Rudshøgda og Skarpsnotunnelen i Ringsaker.

Seks digre maskiner fra GMM kjører skift fra klokka 07.00 til 19.30 seks dager i uka for å bygge ny E6 mellom Rudshøgda og Skarpsnotunnelen i Ringsaker.

GMM har åtte mann inkludert administrasjon i sving som underentreprenør for Veidekke på deler av den nye fire felts E6 mellom Hamar og Moelv. – Vi er inne på en strekning på rundt tre kilometer fra litt sør for Skarpsnotunellen og sørover mot Rudshøgda, forteller anleggsleder Erlend Lanckmans i GMM.

15 på – 13 av

Fra klokka sju om morgenen til halv åtte om kvelden, fra og med mandag til og med lørdag, går GMM-maskinene for fullt i Ringsaker. Maskinførerne jobber 15 dager i strekk før de går av sitt skift og har 13 dager fri før neste skift. Oppdraget er å bygge opp det sørgående kjørebane med to nye kjørefelt på det som skal bli den nye motorveien på strekningen. – Vi skal bygge fremtidig sørgående kjørebane opp til frostsikringslaget, forklarer Lanckmans videre.

Matjord og masseflytting

GMM har også vært involvert i E6-prosjektet tidligere, med fjerning av vegetasjonsdekke mellom Brumunndal og Skarpsno. – Størstedelen av jobben her handler om flytting av masse og legge klart det nye kjørefeltet, supplerer arbeidsleder Torgeir Welve.

Mye på gang

Lanckmans og Welve kan ellers fortelle at det er mye spennende på gang for GMM – Gjermundshaug Gruppens selskap for de aller største maskinene. GMM er innleid til mye jobb for Skanska i forbindelse med nye Rv. 3/25 i Løten, noen maskiner jobber for Bulk på industritomt ved Nebbenes, noen er involvert i et jernbaneprosjekt på Eidsvoll og det har vært aktivitet knyttet til en industritomt i Sande. For å nevne noe av det som ligger i porteføljen for øyeblikket. Ellers er det flere andre prosjekter det er regnet pris og gitt anbud på.

GMM Storvei Sentogtidlig 800px

SENT OG TIDLIG: Monstermaskinene til GMM er i drift sent og tidlig som underentreprenør for Veidekke på nye E6 ved Rudshøgda. Foto: Ivar Thoresen

GMM Storvei 1 800px

NY E6: Her legger GMM grunnlaget for ny E6 ved Rudshøgda i Ringsaker, på oppdrag for Veidekke. Foto: Ivar Thoresen

GMM Storvei Motes 800px

MØTES: To dumpere fra GMM møtes under kryssing av E6 ved Rudshøgda i Ringsaker, Foto: Ivar Thoresen

GMM Storvei Seks maskiner 800px

SEKS MASKINER: Gravemaskiner, dumpere og bulldoser. GMM har i alt seks maskiner i drift på 12,5 timers lange skift fra og med mandag til og med lørdag i arbeidet med ny E6 i Ringsaker. Foto: Ivar Thoresen

GMM Storvei KrysserVeien 800px

KRYSSER VEGEN: Dumperne som flytter masse må krysse E6 i anleggsområdet. Foto: Ivar Thoresen

e-max.it: your social media marketing partner