AUMA: Arbeidet i gang med å bytte sviller og legge nye sporvekslere på Auma.

Det jobbes på høytrykk døgnet rundt langs jernbanenettet på Østlandet i helga. Alle tog er innstilt mens det utføres vedlikeholdsarbeid langs Rørosbanen mellom Hamar og Støren, og på flere andre strekninger. Med egne og innleide folk har Gjermundshaug Bane og Gjermundshaug Anlegg til sammen over 110 personer i arbeid langs jernbanen – fra Kirkenær i sør til Stjørdal i nord.

Stengt i to og ett halv døgn

Rørosbanen ble stengt for all togtrafikk fra sent fredag kveld, og åpner ikke igjen før tidlig mandag morgen. I løpet av tidsvinduet på to og ett halv døgn er det omfattende arbeid som skal gjøres, hovedsakelig i regi av selskapene i Gjermundshaug Gruppen. – Gjermundshaug Anlegg har rundt 70 mann i arbeid i helga. Vi i Gjermundshaug Bane har i overkant av 40, så det er et utrolig stort apparat som er i sving, forteller daglig leder Magne Trønnes i Gjermundshaug Bane. Sjøl er han fjerde generasjons jernbanearbeider, og har etterhvert stor rutine i operasjoner som dette.

Stikkrenner og kulverter

– Mannskapene fra Gjermundshaug Anlegg skal i løpet av helga bytte åtte stikkrenner på Solør- og Rørosbanen, fra Kirkenær til Stai, forteller Trønnes videre. – I tillegg jobber vi i Gjermundshaug Bane med spesialjobber som innebærer bytte av svillepartier og nye sporveksler på Auma, Alvdal og Tynset.

Kulvert erstatter planoverganger

Det største enkeltprosjektet på Rørosbanen denne arbeidshelga er i regi av Gjermundshaug Anlegg på Bjørånes. Der skal fem usikrede planoverganger stenges, og erstattes med en ny kulvert under jernbanen. Her er det tett med både maskiner og mannskap for å få alt på plass igjen før første togavgang mandag morgen.  – I tillegg har Gjermundshaug Bane folk i sving i Trøndelag, der vi bytter to bruer i området ved Stjørdal, avslutter Magne Trønnes.

Gjermundshaug Bane Rorosbanen0619

AUMA: Arbeidet i gang med å bytte sviller og legge nye sporvekslere på Auma. Foto: Alvdal midt i væla.

Gjermundshaug Bane Rorosbanen0619 4

STORT HULL: Lørdag formiddag var det fortsatt et digert hull der jernbanelinja går ved Bjørånes. Innen mandag morgen skal både nye kulverten og sporet være på plass igjen. Foto: Alvdal midt i væla.

Gjermundshaug Bane Rorosbanen0619 3

17 VOGNTOG: 17 vogntog måtte til for å transportere alle elementene til kulverten som innen mandag morgen skal være på plass under jernbanesporet ved Bjørånes. Foto: Alvdal midt i væla.

Gjermundshaug Bane Rorosbanen0619 2

I GANG: En del av gjengen fra Gjermundshaug Anlegg og Gjermundshaug Bane klar til å sette i gang med helgens storprosjekt på Rørosbanen. Foran: Daglig leder Magne Trønnes i Gjermundshaug Bane. Fra venstre: Stig Atle Strand, Per Otto Sigfridstad, Marius Lindstad, Markus Bakkmand, Camilla Martens Meyer, Frode Kalbakk, Marius Holter Håkonsen og konsernsjef Ole Gjermundshaug i Gjermundshaug Gruppen. Foto: Lars Vingelsgård, Alvdal midt i væla.

e-max.it: your social media marketing partner