Filosofien er som for hele Gjermundshaug Gruppen: Det skal bygges stein på stein for å vokse, og Gjermundshaug Gruppens selskap for masseforflytning med store maskiner – GMM, har gjort akkurat det siden 2016.

Filosofien er som for hele Gjermundshaug Gruppen: Det skal bygges stein på stein for å vokse, og Gjermundshaug Gruppens selskap for masseforflytning med store maskiner – GMM, har gjort akkurat det siden 2016.

Da Trond Musdalslien, Ole Gjermundshaug og sønnen Anders for snaut tre år siden etablerter selskapet Gjermundshaug & Musdalslien Masseforflytning AS (GMM) som et nytt selskap i Gjermundshaug Gruppen var det men glassklar strategi: De ønsket å ta sin del av det markedet de så komme gjennom forestående enorme investeringer i vei og bane, ikke minst på det sentrale Østlandet. Den korte historien viser at det var lurt tenkt, og nå er flere spennende prosjekter i løypa.

Forsiktig opptrapping

– Vi omsatte for 80 millioner kroner i fjor. I år er budsjettet på 120 millioner kroner, og det ser det ut til at vi skal nå, sier daglig leder i GMM, Odd Arve Svendsberget. – Vi gjør en forsiktig opptrapping med både utstyr og mannskap, og er oppe i 60 ansatte nå. Utviklingen er som vi så for oss ved etableringen. Vi stresser ikke, og det er betryggende at ledelsen holder fast ved strategien og har langsiktige mål, legger han til. – Det gjør det lett å forholde seg til, og gir oss arbeidsro til å bygge opp selskapet.

14 dager på, 14 dager av

GMM har en litt annen organisering enn de andre selskapene i Gjermundshaug Gruppen, ettersom de ansatte jobber i en turnus med 14 dager på og 14 dager av, seks dager i uka. – De fleste som jobber hos oss kommer til og fra jobb med fly. Det innebærer en litt annen logistikk. Samtidig er våre jobber ofte knyttet til underentrepriser gjennom utleie til de store selskapene i forbindelse med de store utbyggingene. På disse prosjektene jobber vi enten på timebasis eller med delentrepriser, forklarer Svendsberget. Akkurat når er GMM tungt inne i forbindelse med byggingen av ny Rv. 3/25 i Løten og Elverum, på et prosjekt i Sande og for NCC og Bane Nor på Eidsvoll.

Norgesbasert

For GMM er det store prosjekter med behov for de store maskinene som gjelder. Derfor har de også en større horisont geografisk enn de andre selskapene i Gjermundshaug Gruppen. – Vi er Norgesbasert. Det er ingen begrensninger knyttet til hvor i landet vi kan jobbe med våre folk og maskiner, fortsetter Svendsberget og forteller som et eksempel at selskapet nå fort kan ende opp med en jobb i forbindelse med en vindmøllepark i Berlevåg.

I tillegg er GMM i gang med et spennende samarbeid med den spanske storentreprenøren Acciona knyttet til E6-utbygging i Trøndelag. – Det er entreprise på totalt fire milliarder, der ting vil begynne å skje i løpet av neste år, sier Odd Arve Svendsberget. Acciona er forøvrig en av aktørene Gjermundshaug Gruppen samarbeidet med om anbud på utbyggingen av Rv. 3/25.

e-max.it: your social media marketing partner