Her er Gjermundshaug Bane i aksjon med svillebytte på Auma stasjon.

Gjermundshaug Bane kom, forsvant, og ble reetablert for to år siden. Det viste seg å være et godt grep.

Gjermundshaug så tidlig potensialet som ligger i jernbanesegementet og etablerte allerede i 2011 Gjermundshaug Bane for første gang. Så ble selskapet fusjonert inn i Gjermundshaug Anlegg i 2015, kombinert med deleierskap i Team 1435 – før Gjermundshaug Bane ble reetablert som eget selskap i august 2017. Etter det har alle piler pekt oppover.

Gode synergier

– Det viser seg at det var et godt grep, sier daglig leder Magne Trønnes i Gjermundshaug Bane. Som fullverdig entreprenør for arbeid på jernbanen er selskapet virkelig på sporet. Gjermundshaug Bane drar spesielt god nytte av å være en del av Gjermundshaug Gruppen når de skal konkurrere om de større jobbene. Med Gjermundshaug Anlegg og Anlegg Øst Entreprenør med på laget er det gode synergier å hente – og muskler nok til å skalere opp når store ting skal gjøres, eller ting må skje fort. Et godt eksempel på det: Nylig fikk Gjermundshaug Bane en kontrakt med Bane NOR på føringsveier langs Gjøvikbanen, med en ramme på 70 millioner kroner.

Voksende marked

Magne Trønnes innrømmer at det tok tid etter reetableringen før det skjøt fart, men tålmodigheten har vist seg verdt ventinga. – Det er en viktig forutsetning for å lykkes at vi får jobber for Bane NOR. Og nå er det bra tilgang på jobber og vi har landet flere gode jobber. Det betyr at vi for øyeblikket sitter med en ganske pen ordrereserve, forteller Trønnes.

Rask vekst

Det reflekteres også i form av antall ansatte. Gjermundshaug Bane teller nå 30 medarbeidere – en betydelig vekst på ganske kort tid. – Veksten er i tråd med målsettingene, men den har kommet litt raskere enn vi så for oss. – Til sjuende og sist er det gjennomføring som er avgjørende – at vi klarer å omsette jobbene vi får til resultat. Det er nettopp da det er en stor fordel å være en del av Gjermundshaug Gruppen, mener Trønnes.

Gjermundshaug Bane Rorosbanen0619

SVILLEBYTTE PÅ AUMA STASJON. Foto: Lars Vingelsgård, Alvdal midt i væla

Gjermundshaug Bane Rorosbanen0619 2

RASK VEKST: Daglig leder Magne Trønnes (foran)gleder seg over at utsiktene er lyse for Gjermundshaug Bane. Foto: Lars Vingelsgård, Alvdal midt i væla

e-max.it: your social media marketing partner