Gjermundshaug-selskapene Anlegg Øst Entreprenør, Gjermundshaug Anlegg og GMM setter alle spor etter seg i Oslo-området for tida.

Gjermundshaug-selskapene Anlegg Øst Entreprenør, Gjermundshaug Anlegg og GMM setter alle spor etter seg i Oslo-området for tida.

Både på Alnabru i Oslo, på Kløfta og på Jessheim er maskiner og folk fra Gjermundshaug Gruppen i aksjon på ulike anlegg, i et område preget av stor aktivitet. Det sentrale Østlandsområdet er kjerneområdet for Gjermundshaug Gruppen, og spesielt på Romerike har flere av konsernets selskaper hatt mange og store jobber i en årrekke. Slik ser det ut til å fortsette.

Oppgradering på Alnabru

For Anlegg Øst Entreprenør har det i høst handlet om oppgradering og fornying av uteplassen på et næringsområde på Alnabru. En jobb som startet i høst, og som etter planen skal være ferdigstilt før jul. – På det meste har vi hatt 12 mann i arbeid her, og noe innleid mannskap i tillegg. Men stort sett har det vært sju-åtte personer involvert i prosjektet, forteller anleggsleder Raymond Iversen i Anlegg Øst Entreprenør mens asfaltarbeidet er i sluttfasen mellom snø- og sluddbygene nord i Oslo denne tidlige adventsdagen. – Prosjektet handler om å oppgradere og fornye utearealet på dette industriområdet. Vi har oppgradert vann- og avløp på området, opparbeidet og asfaltert og satt opp noen nye kontorbrakker, forteller Iversen videre.

Boligområde på Kløfta

Litt lenger nord – på Borgen øst for Kløfta – er Ole André Nesset anleggsleder for en gjeng på rundt ti personer fra Gjermundshaug Anlegg som jobber med å opparbeide infrastrukturen med vei, vann og avløp for et nytt boligfelt som skal bebygges med inntil 250 boenheter. – Vi har to grunnarbeidere og rørleggere, to lærlinger og seks faglærte maskinførere i sving, forteller Nesset. I tillegg har Gjermundshaug Anlegg med seg underentreprenører på sprengning, pluss at to mann fra Mobilgrus i en del uker nå er leid inn for å knuse stein.

Langvarig prosjekt

Nesset forteller at prosjektet på Borgen startet så smått med avskoging allerede før jul i fjor. Så gikk det litt tråere en periode, blant annet på grunn av en høyspentlinje som måtte graves ned i bakken før tempoet kunne settes på fullt igjen.  Nå går alt etter planen, og fortsetter framdriften som forutsatt skal hele området være klargjort og ferdig i august-september neste år.

Stormaskiner på Jessheim

Enda litt lenger nord – rett sør for Jessheim sentrum – er det maskinene med de største musklene i Gjermundshaug Gruppen som råder grunnen. GMM er på plass som underentreprenør for BundeBygg i et prosjekt som startet i august, og som fort kan bli mer langvarig enn som så. Det er nemlig mye arbeid som skal utføres i området, der det skal etableres et kombinert nærings- og boligområde. – Siden slutten av august har vi bygget en rundkjøring som nå nettopp er åpnet, forteller anleggsleder Sondre Breivik i GMM. Han forteller at det i utgangspunktet var en enkel jobb, men at det tok litt lenger tid enn planlagt på grunn av en god del tilleggsarbeid underveis.

Vei og tomt

Nå er GMM i gang med å bygge en ny vei på det samme området, i tillegg til at de er i gang med å grave ut ei tomt. – Så skal det gjøres en del vann- og avløpsarbeid inne på området, og det er også en jobb vi håper å få tilslaget på, forteller Breivik.  Alt dette er første del av en større utbygging av området på Jessheim sør. – Hele jordet skal bebygges, så vi satser på at det kan bli mer jobb her framover, håper anleggslederen.

Flere maskiner, flere jobber

GMM har tre gravemaskiner, to grunnarbeidere og servicemaskin i sving på Jessheim. I tillegg har de en jobb med ei tomt på Årvoll i Oslo. Derfra kjører de stein som sprenges ut til Jessheim og bruker den som bunnplater der. – Det er både kostnads- og tidseffektivt og gir oss gode synergier, forteller Breivik. Og som vanlig når det er snakk om GMM, så jobbes det to skift – 14 dager på og av, med arbeidsdager fra 07.00 – 19.30 seks dager i uka. Bare søndagen er fridag. – Vi får gjort mye på kort tid på den måten. Maskinene står lite stille og det er effektivt, understreker anleggslederen. GMM-mannskapet kommer fra hele Norge og bor i brakker på Nebbenes de ukene de jobber.

Storaktivitet 800px 0120

STOR AKTIVITET: Anleggsleder Sondre Breivik og Lars Gunnar Opgård fra GMM melder om stor aktivitet for GMM på Jessheim. En rundkjøring er bygd og åpnet, nå bygges vei, og det graves tomter.

Fleremaskiner 800px 0120

FLERE MASKINER: GMM har flere maskiner i sving på Jessheim.

Infrastruktur 800px 0120

INFRASTRUKTUR: Oie André Nesset er anleggsleder for prosjektet på Borgen, der Gjermundshaug Anlegg sørger for infrastrukturen – vei, vann og avløp – til et nytt boligfelt.

Alnabru 800px 0120

ALNABRU: Anlegg Øst Entreprenør er i innspurten med oppgradering av et næringsområde på Alnabru i Oslo.

Borgen 800px 0120

BORGEN: Gjermundshaug Anlegg er godt i gang med klargjøring av boligfeltet på Borgen ved Kløfta.

e-max.it: your social media marketing partner