Gjermundshaug Anlegg har signert en ny samlekontrakt med for utbygging i Hedmark Midt med Statens vegvesen. Kontrakten har en ramme på 82,6 millioner kroner.

Det jobbes på høytrykk døgnet rundt langs jernbanenettet på Østlandet i helga. Alle tog er innstilt mens det utføres vedlikeholdsarbeid langs Rørosbanen mellom Hamar og Støren, og på flere andre strekninger. Med egne og innleide folk har Gjermundshaug Bane og Gjermundshaug Anlegg til sammen over 110 personer i arbeid langs jernbanen – fra Kirkenær i sør til Stjørdal i nord.

Selskapet er tildelt kontrakten fra Bane NOR for føringsveier langs Gjøvikbanen. Kontrakten er på i overkant av 70 millioner kroner og skal utføres over en periode på 24 mnd.

Gjermundshaug Gruppen har i mange år satset stort på rekruttering av fagarbeidere gjennom lærlingeordningen. Nå lanserers Gjermundshaug-skolen som en ny rekrutteringssatsing rettet mot sivilingeniører og ingeniører.

Gjermundshaug Gruppens selskap Specto Remote har i det siste bokstavelig talt operert i internasjonalt farvann.

Seks digre maskiner fra GMM kjører skift fra klokka 07.00 til 19.30 seks dager i uka for å bygge ny E6 mellom Rudshøgda og Skarpsnotunnelen i Ringsaker.

– Om helsa holder kan jeg bli her i 20 år til, gliser Frode Kalbakk. Han kan se tilbake på 20 år i Gjermundshaug-systemet, og ville ikke vært det foruten.

Gjermundshaug Bane er i farta. Nå er det blant annet fullt trøkk med legging av fiber langs Gjøvikbanen mellom Kjelsås og Raufoss.

Gjermundshaug Gruppen har nettopp blitt ISO-sertifisert som et synlig og viktig bevis på at helse, miljø og sikkerhet (HMS) og Kvalitet prioriteres høyt i gruppen. I tillegg er Helge Dervo ansatt som konsernleder for nettopp dette området.

Sivilingeniør Ole Simon Tveiten er godt i gang med sine 12 måneder som trainee hos Anlegg Øst Entreprenør på Lillehammer. Han stortrives og håper «treningen» kan munne ut i en fast jobb etterpå.