I brumunddølen Jon Ole Johansen har Gjermundshaug Gruppen fått en dreven og erfaren innkjøpssjef med på laget. – Min jobb blir å ha det overordna ansvaret for alt av innkjøp for selskapene i konsernet. Den største jobben vil naturlig nok være knyttet til de store anleggsentreprenørene i konsernet, sier den ferske innkjøpssjefen, som har vært i gang siden midten av november.

Gjermundshaug Anlegg AS har oppgradert riksvei 3 mellom Atna og Alvdal. På den 13 km lange strekningen har selskapet tatt i bruk en spesialkonstruert veiutvidermaskin som «bredder» veien raskt. Les saken på at.no

Martin Grøtting og Alexander Skaret Røsten er begge ferske fagarbeidere i anleggsmaskinførerfaget etter å ha gått læretida i Gjermundshaug Anlegg AS. – En veldig bra lærebedrift er deres samstemte konklusjon.

Gjermundshaug Anlegg AS er inne i andre år av vedlikeholdsavtalen med Statens Vegvesen for Hedmark nord, og har høstet gode erfaringer.

Anlegg Øst Entreprenør AS er i sluttfasen på mange store prosjekter. Samtidig landes det nye og spennende oppdrag i et for tida ekstremt tøft marked.

Gjermundshaug Gruppen er blant de ti mest lønnsomme konsernene i Norge i sin bransje. Samtidig har Gjermundshaug Anlegg fått tilslaget på en ny storjobb.

Gjermundshaug Gruppen opplevde i 2015 et rekordår – med en omsetning på 427 millioner kroner og et resultat før skatt på 39 millioner kroner. Samtidig vokser konsernet videre, gjennom både nyetablering og oppkjøp.

Så langt går det meste etter planen i den store kraftutbyggingen i Sølna, men det er hektiske dager, både for hovedentreprenøren NCC og underentreprenør Gjermundshaug Anlegg.

Styrket satsing på lærlinger og utdanning av nye medarbeidere gjennom aktiv bruk av lærlingeordningen er en viktig del av strategien for Gjermundshaug Gruppen.

Bare finpussen står igjen og før jul skal hele den nye tømmerterminalen ved Koppang stasjon overleveres Jernbaneverket fra Gjermundshaug Anlegg.

– Vi ligger godt an og overleverer i tråd med tidsplanen. Det kan bli igjen litt beplantning og noe småjusteringer til våren, men dette har gått etter planen hele veien, forteller anleggsleder Frank Mellemstuen og viser stolt rundt på den nye, flotte tømmerterminalen.