I desember vedtas og forankres visjon og strategier for hele Gjermundshaug Gruppen fram mot 2019. Der angis det en viktig retning for hvordan konsernet ser for seg og ønsker utviklingen de kommende åra.

Det skjer mye langs Riksveg 3 fra Hanestad og nordover mot Alvdal om dagen – med både bedre sikt og bredere vei. Med en ny avtaleform står Gjermundshaug nå også for både prosjektering og byggeledelse.