Som en del av Jernbaneverkets prosjekt med flomsikring av Dovrebanen, har Anlegg Øst et større prosjekt ved Sagstubekken på Fåvang.

På Raufoss blir det både ny rundkjøring og nye veiløsninger ved jernbanestasjonen. Anlegg Øst har jobben for Statens Vegvesen.

Anlegg Øst har snart sluttført enda et prosjekt i Brumunddal sentrum – en gangkulvert under jernbanen, med tilhørende tilførsel på begge sider.

Et team fra Gjermundshaug Bane har i høst vært involvert som underentreprenør til Hæhre i et større jernbaneprosjekt ved Eidsvoll.

Tre delprosjekter blir til ett stort for Gjermundshaug Anlegg på Blaker. Det skjer fortsatt mye for Gjermundshaug på Romerike. Ved Fjuk skole på Blaker er fire gravemaskiner, tre dumpere og en bulldoser fra Gjermundshaug, med tilhørende mannskaper i full sving med å opparbeide et stort felt hvor det skal bli både barnehage og omsorgshjem.

Anlegg Øst må ta hele døgnet til hjelp når Moen tunnel på Dovrebanen ved Bergseng stasjon sør for Lillehammer skal utbedres i løpet av 23 hektiske dager.

Med baser i Indianapolis, Sverige, Larvik og Oslo har Specto Remote hele verden som marked. Spisskompetansen på trådløse, fjernstyrte infrastrukturløsninger var hovedårsaken til at Specto Remote ble kjøpt opp og gjort til en del av Gjermundshaug Gruppen i forbindelse med oppbyggingen av fjernstyrte maskiner til rydding av skytefeltet på Hjerkinn for noen år siden.

Gjermundshaug-eide Avantis Distribution opplever sterk vekst i et svært ekspansivt trådløst marked. Siden Gjermundshaug overtok eierskapet i 2010 er både antall ansatte og omsetning fordoblet. Avantis Distribution AS har nå 12 ansatte. I tillegg kommer én ansatt i Danmark og seks i Sverige – i egne Avantis-selskaper der.

I desember vedtas og forankres visjon og strategier for hele Gjermundshaug Gruppen fram mot 2019. Der angis det en viktig retning for hvordan konsernet ser for seg og ønsker utviklingen de kommende åra.

Det skjer mye langs Riksveg 3 fra Hanestad og nordover mot Alvdal om dagen – med både bedre sikt og bredere vei. Med en ny avtaleform står Gjermundshaug nå også for både prosjektering og byggeledelse.