Gjermundshaug Gruppen er en samfunnsbevisst og innovativ aktør i anleggsbransjen, har solid økonomi, setter pris på erfaring og legger til rette for faglig videreutvikling. Gjennom lokalt familieeierskap siden 1949, har vi bygget solide og synlige verdier for samfunnet og private, så som veier, bruer, jernbane, vann- og avløpsanlegg.

I de senere år har vi bidratt til natur- og miljøopprydding gjennom blant annet tidenes største naturrestaurering i Norge fra Forsvarets skytefelt på Hjerkinn, hvor vi utviklet en ny teknologi innen fjernstyring av maskiner.

Gjermundshaug Gruppen er ISO-sertifisert etter ISO 9001:2015 om system for kvalitet, ISO 14001:2015 om system for miljø og ISO 45001 om system for arbeidsmiljø.

Last ned sertifikat her.

Vår visjon

Vi skal være førstevalget for kunder, leverandører og medarbeidere

Våre kjerneverdier

 • Trivsel
 • Profesjonalitet
 • Løsningsorientert
 • Stolthet

Vi skal etterstrebe at kjerneverdiene blir levende i organisasjonen og styrende for den enkelte medarbeiders prioriteringer og handlemåte. Vi skal også etterstrebe at bedriftens kjerneverdier er i overenstemmelse for hvordan våre omgivelser opplever oss.

Om konsernet

Hovedvirksomheten i konsernet er anleggsvirksomhet og består i dag av følgende tjenesteområder:

 • Infrastruktur
  • Veier
  • Jernbane og sporvei
  • Vann og avløp
  • Kraft
  • Drift og vedlikehold
 • Masseforflytning
 • Tomtearbeider
  • Bolig- og fritidstomter
  • Næringstomter
  • Anleggsgartner
 • Elektrisk infrastruktur
 • Jernbanefaglige tjenester
 • Fjernstyring, førerløse og autonome maskiner
 • Miljøsanering
 • Trådløs kommunikasjon

 

Tjenester

Tjenestene leveres av flere selskaper med forskjellige virksomhets- og markedsområder:

Anlegg Øst Entreprenør AS sin virksomhet er entreprenørvirksomhet som omfatter infrastruktur veg, jernbane, vann & avløp, grunnarbeider eiendom, store masseforflytningsjobber, rivningsarbeider samt betong og tømrerarbeider med hele landet som arbeidsområde. Selskapets administrasjon er lokalisert i Lillehammer og Oslo.

Gjermundshaug Anlegg AS sin virksomhet er i stor grad den samme som Anlegg Øst Entreprenør AS, tillegg til at de leverer vakt og fagrelaterte tjenester til jernbanevirksomheter og jernbaneentreprenører over hele landet. Selskapets administrasjon er lokalisert i Alvdal og Elverum. Arbeidsområdet er hele Østlandet og Midt-Norge.

Steer AS er vår nysatsning på fjernstyrte anleggsmaskiner. Selskapet selger løsninger basert på eksisterende systemer og kunnskap som stammer fra Gjermundshaug Gruppen. Steer AS tar seg av installasjon (ombygging av maskiner), opplæring, igangkjøring av maskiner for kunde og også support. Selskapet henvender seg i første omgang til aktører i Norge, samtidig som det har kommet flere og flere forespørsler fra utlandet.

Specto Remote AS sin virksomhet er radio- og datakommunikasjon innen blant annet offshore, shipping og andre steder med behov for avanserte trådløse kommunikasjonsløsninger. Selskapet er lokalisert i Oslo, men leverer tjenester og produkter over hele verden. Spectos virksomhet ligger nært knyttet til Gjermundshaug Gruppens satsning på fjernstyrte og autonome maskiner.

Morselskapet er Gjermundshaug AS og konsernadministrasjonen er ansatt i Gjermundshaug Gruppen AS.

 

Personvernerklæring.