Gjermundshaug Gruppen har sine røtter tilbake til 1949, og består av flere selskaper innenfor entreprenør- og anlegg eller beslektede virksomheter. Kjernevirksomheten er knyttet til entreprenørvirksomheten.

Gruppen har vokst med oppkjøp og naturlig vekst, og består i dag av over 200 medarbeidere med en omsetning i 2017 på 600 millioner kroner. Hovedadministrasjon er lokalisert på Alvdal med avdelingskontor på Elverum og Lillehammer.

Virksomheten omfatter bygg/anlegg, trådløse kommunikasjonsløsninger, fjernstyring av anleggsmaskiner, rydding av eksplosiver og eiendomsutvikling.

Gjennom lokalt familieeierskap i over 60 år, har vi bygget solide og synlige verdier for samfunnet og private, så som veier, bruer, vann- og avløpsanlegg. I de senere år har vi bidratt til natur- og miljøopprydding gjennom blant annet tidenes største naturrestaurering i Norge fra Forsvarets skytefelt på Hjerkinn, hvor vi utviklet en ny teknologi innen fjernstyring av maskiner.

Bygg- og anleggsbransjen er en risikoutsatt bransje. Dette gjør at Gjermundshaug Gruppen som arbeidsgiver har et ekstra stort ansvar for å sørge for færrest mulig skader på arbeidsplassen. Optimal kompetanse i godt samspill, ledelse, felles verdier, systemer og rutiner er avgjørende for fortsatt gode prestasjoner og videre utvikling.

Ole Gjermundshaug er konsernsjef i Gjermundhaug Gruppen.