Gjermundshaug Gruppen er en stor og solid aktør i entreprenørbransjen. Virksomheten omfatter anleggsdrift, trådløse kommunikasjonsløsninger, fjernstyring av anleggsmaskiner, rydding av eksplosiver, elektrisk infrastruktur og eiendomsutvikling.
 
Gjermundshaug Gruppen vil i 2018 omsette for mer enn NOK 600 millioner og har nærmere 250 ansatte. Gruppen er en samfunnsbevisst og innovativ aktør i bransjen, har solid økonomi, setter pris på erfaring og legger til rette for faglig videreutvikling. Gjennom lokalt familieeierskap i over 60 år, har vi bygget solide og synlige verdier for samfunnet og private, så som veier, bruer, vann- og avløpsanlegg. I de senere år har vi bidratt til natur- og miljøopprydding gjennom blant annet tidenes største naturrestaurering i Norge fra Forsvarets skytefelt på Hjerkinn, hvor vi utviklet en ny teknologi innen fjernstyring av maskiner.
 
Bygg- og anleggsbransjen er en risikoutsatt bransje. Dette gjør at Gjermundshaug Gruppen som arbeidsgiver har et ekstra stort ansvar for å sørge for færrest mulig skader på arbeidsplassen. Optimal kompetanse i godt samspill, ledelse, felles verdier, systemer og rutiner er avgjørende for fortsatt gode prestasjoner og videre utvikling.
 
Gjermundshaug Gruppen har sine røtter tilbake til 1949, og består i dag av en rekke selskaper med Gjermundshaug AS som morselskap. Selskapene er lokalisert i Hedmark, Oppland, Akershus og Oslo. Ole Gjermundshaug er konsernsjef i Gjermundshaug Gruppen.

Personvernerklæring.