Opparbeidelse av to store boligfelt i Nannestad - det ene i Ramstadåsen, det andre i Maura. Inkluderer all nødvendig infrastruktur som vei, vann, avløp og kabelgrøfter. I tillegg bygging av gang- og sykkelvei i tilknytning til feltene.

Boligfelt, Nannestad
Periode: 2015
Anleggsledere: Stig Stamoen / Tommy Snerten

StigStamoen
Maura
StyrtBoring2a

e-max.it: your social media marketing partner