Opparbeidelse av nytt boligfelt med vei, vann og kloakk i Øyer sentrum. I tillegg bygging av gang- og sykkelvei gjennom hele boligfeltet.

Boligfelt, Øyer
Periode: 2015
Anleggsleder: Tore Sandvold

yer

e-max.it: your social media marketing partner