Utkjøring av 120.000 kubikkmeter masse med hjelp av fjernstyrte maskiner fra Forsvarets gamle øvingsområde på Hjerkinn. I etterkant revegetert og beplantet med mellom 8000 og 9000 planter. På HFK-sletta ble det fjernet en styringsbunker, tatt opp kummer og ledninger, bearbeidet hele sletta på 64.000 kvadratmeter og lagt voller, sådd og gjødslet. I tillegg vedlikeholdskontrakt på veier i området.

Fjernstyring skytefelt, Hjerkinn og HFK-sletta
Periode: 2009 - 2015

Fjernstyrtdumperalt2
FjernstyrtDrammen1
FjernstyrtGardermoen
FjernstyrtHjerkinn1
FjernstyrtHjerkinn2
FjernstyrtKontrollrom

 

e-max.it: your social media marketing partner