Bygging av nytt kollektivfelt langs Fv. 120 på Skedsmokorset, samt ny gang- og sykkelvei, nye busslommer, 800 meter med betongmur og støyskjermer. I tillegg nytt VA-anlegg for Skedsmo kommune.

Fv. 120, Skedsmokorset
Periode: 2014/2015
Anleggsleder: Roy Løkken

Skedsmokorset3
Skedsmokorset1a
Skedsmokorset4
Skedsmokorset5
Skedsmokorset8
Skedsmokorset9
Skedsmokorset12

 

e-max.it: your social media marketing partner