Nytt vann- og avløpssystem på en 2,9 kilometer lang strekning langs E6 i Nydal, nord-øst for Hamar. Inkl. gjenoppretting av 82 000 kvadratmeter med dyrka mark. 

VA Nydal
Periode: 2013/2014
Anleggsleder: Tommy Snerten

NydalVannAvlp1
NydalVannAvlp7
NydalVannAvlp6

 

e-max.it: your social media marketing partner